Höjd åldersgräns för bad utan sällskap av vuxen

Till hösten höjs åldersgränsen för barn som badar utan målsman i kommunens mindre badhus.

Bakgrunden är att medarbetare på badhusen känner oro för att barn, som besöker badhusen utan föräldrars närvaro, inte alltid har de simkunskaper som krävs för att vistas ensamma i bassängerna. Medarbetarna upplever också att föräldrar lämnar barnen oftare än tidigare. I dag kan den som fyllt sju år och kan simma 25 meter besöka kommunens badhus utan sällskap av föräldrar.

I de fall där medarbetarna känner sig osäkra kan de kräva att barnet får visa upp sina simkunskaper. Om barnet inte klarar kravet kontaktas föräldrarna, men enligt personalen är det arbetet tidsödande.

Handlar om säkerhet

Medarbetare på badhusen känner också stor oro och känner att de inte riktigt kan garantera säkerheten för alla i bassängerna. Nu har fritidsnämnden alltså beslutat att åldersgränsen. Barn som badar utan vuxens sällskap ska vara tio år.

– Man ska också vara simkunnig och det här börjar gälla till hösten, säger Berith Markstedt vid Kultur- och fritidskontoret.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut