Dagar då temperaturen ligger över 27 grader ökar antalet dödsfall. Detta gäller särskilt i norr. Arkivbild.
Dagar då temperaturen ligger över 27 grader ökar antalet dödsfall. Detta gäller särskilt i norr. Arkivbild.

Hög värme mest riskfylld för norrlänning

Det tycks som om det är svårare för norrlänningar att klara högre temperaturer än för personer som bor längre söderut. ”Vi misstänkte att det kunde vara så, men blev överraskade över hur stor skillnaden var”, säger forskaren Daniel Oudin Åström.

Hög värme är påfrestande för kroppen och en ny svensk studie visar att detta särskilt gäller i norra Sverige. Slutsatsen är att en temperatur över 27 grader ökar antalet dödsfall i Götaland och Svealand med ungefär 10 procent, jämfört med ungefär 30 procent i Norrland.

-Vi misstänkte ju att det kunde vara så, men blev överraskade över hur stor skillnaden var, säger Daniel Oudin Åström, en av forskarna bakom studien.

Överraskande stor skillnad

Resultatet kanske inte är särskilt förvånande. SMHI meddelar att det blir hög värme när temperaturen når 26 grader och detta oavsett var i landet värmen väntas och vilken medeltemperaturen där är.

-Det är en mer extrem temperatur i Luleå än i Stockholm. Helt enkelt för att folk inte är vana vid det, säger han.

Dels handlar det om att vänja sig vid högre temperaturer och anpassa sin vardag, till exempel genom hur man klär sig, rör på sig, installerar fläktar och annat som kan motverka hetta, dels om hur kroppen rent fysiologiskt anpassar sig till vissa temperaturer och plötsliga större skillnader.

-Folk är inte anpassade, varken fysiologiskt eller beteendemässigt, säger Daniel Oudin Åström.

Ny kunskap

Med den nya kunskapen kan det bli aktuellt att gå ut med meddelanden om hög värme vid lägre temperaturer specifikt i norr. Den nuvarande gränsen vid 26 grader har satts efter studier gjorda enbart i Stockholmsområdet.

-Det kanske inte är så bra att ha ett nationellt värmevarningssystem som bygger på data från Stockholm. Utan kanske måste varna vid olika temperaturer i olika delar av landet.

Studien visade också att dödligheten vid värme ökade mer i socioekonomiskt utsatta områden än i andra bostadsområden.

-Det kan vara så att ekonomiskt utsatta grupper inte har samma möjligheter att undvika värmen, men det är inget vi kunnat undersöka närmre, säger Daniel Oudin Åström.

Rättad: I en tidigare version angavs felaktigt vid vilken temperatur SMHI varnar för höga temperaturer.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut