Hårdare konkurrens om arbetskraften i länet

Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder.
Medan den arbetsföra befolkningen växer i huvudorter, städer och storstadsnära pendlingskommuner fortsätter landsbygden och små kommuner att tappa invånare i arbetsför ålder. Foto: Lennart Enkvist
Det kommer att bli allt svårare för arbetsgivarna i Västerbotten att få tag på arbetskraft, inte minst i Malå och Norsjö. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har tittat på hur den förväntade befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft fram till 2030.

Resultatet visar att Västerbotten visserligen tillhör de län där befolkningen i arbetsför ålder ökar. Men ökningen är ojämnt fördelad: Umeå växer kraftigt, Vännäs och Bjurholm går också plus medan alla andra kommuner förväntas tappa befolkning i åldrarna 16–64 år.

Störst beräknas tappet bli i Vilhelmina, 517 personer eller 13,4 procent. Men även Malå och Norsjö sticker ut, med minus 196 personer (11,4 procent) respektive 224 personer (10,1 procent).

– Västerbottens län har redan mycket stora utmaningar när det gäller bristen på kvalificerad arbetskraft inom både offentlig och privat verksamhet. Om den yrkesaktiva befolkningen minskar framöver blir det ännu större bekymmer, säger Timo Mulk-Pesonen, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Han konstaterar att det är extra viktigt för små kommuner att ta vara på den resurs som de utrikesfödda är:

– Det är där arbetskraftsreserven finns.

Skellefteå beräknas tappa 1 708 personer (4,0 procent) och Robertsfors 128 personer (3,3 procent). Rapporten bygger på SCB:s befolkningsprognoser.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut