Robert Boström, gruppledare för Centerpartiet i Norsjö.
Robert Boström, gruppledare för Centerpartiet i Norsjö. Foto: Lennart Enkvist

Gemensam alliansbudget i Norsjö

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i Norsjö har lagt ett gemensamt budgetförslag för 2019. Partierna vill bland annat avskriva studielån för flera yrkesgrupper och återinföra de gemensamma måltiderna på Gästis och Klockarbo.

För en tid sedan presenterade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en storsatsning på att locka fler behöriga lärare till Norsjö.

Storsatsning på behöriga lärare i Norsjö

När allianspartierna nu går fram med en gemensam budget har även de avsatt pengar till personalrekrytering. Däremot väljer de en annan väg.

Bristyrken

C, KD och L vill satsa drygt 300 000 kronor per år på att avskriva studielån för dem som väljer att jobba för kommunen. Men det ska gälla inom alla bristyrken, inte bara inom skolan.

– Vi tycker att det är en alltför smal inriktning. Samma problem finns inom fler områden, säger Robert Boström (C).

Partierna vill även lägga en miljon kronor extra på äldreomsorgen.

– Vi tillskjuter mer pengar till äldreomsorgen och vill återinföra de gemensamma måltiderna på Gästis och Klockarbo, säger Lena Brännström (KD) i ett pressmeddelande.

Sim- och sporthall

Om det är hemtjänstpersonal eller någon annan som ska stå för matserveringen är inte klart. Däremot vill allianspartierna ta ut en serviceavgift på 150 kronor per person och månad för tjänsten.

Allianspartierna har också avsatt en miljon kronor till att börja projektera en ny sim- och sporthall.

– Det är något som styrande majoritet lovade för fyra år sedan men inte kommit till skott med, säger Stig Larsson (L) i pressmeddelandet.

Förslaget innehåller även mer pengar till turismen.

– Det handlar om 250 000 kronor där mycket ska gå till marknadsföring, säger Robert Boström.

Hur ska ni finansiera satsningarna?

– Den största delen är att vi inte längre ska göra någon fördelning av flyktingpengar. Sedan har vi gått igenom budgeten och justerat vissa konton som är överbudgeterade.

– Vi har lagt ned mycket tid på att få fram en gemensam trovärdig budget och nu vill vi visa Norsjöborna att det finns ett nytt ledarskap.

  1. Många nya namn i Malås nämnder

  2. Klart med delat styre i Malå

  3. Vänsterpartiet påverkar statistiken

  4. Historiskt – Skellefteborna röstade fram kvinnorna

  5. Valmyndigheten råkade förkorta mandatperioden

  6. Ska ta fram gemensam budget

  7. Oppositionen kritisk till fördelning av poster

  8. Två ordförandeposter till Vänsterpartiet

  9. Rött samarbete i Norsjö de kommande fyra åren

  10. Otrohet och nya värderingar missgynnar S i norr

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Gemensam alliansbudget i Norsjö