Fler värnplitiga behövs.
Fler värnplitiga behövs. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Försvarsberedningen: Fler värnpliktiga behövs

Armén ska bestå av fyra brigader. Antalet värnpliktiga utökas till 8 000 från 2024. Det föreslår försvarsberedningen i sin rapport.

Rapporten innehåller flera rekommendationer för att stärka armén, marinen och flyget. Tonvikten ligger dock på armén.

"De förslag som lämnas i denna rapport stärker det militära försvarets förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och att fungera i krig, samt att hävda Sveriges territoriella integritet", skriver försvarsberedningen.

Mer pengar

Den konstaterar också att avsevärda anslagsökningar för det militära försvaret under perioden 2021–2025 är nödvändiga.

Arméns krigsorganisation behöver, enligt rapporten, stärkas genom att befintliga förband omorganiseras och tillförs resurser samt att nya krigsförband inrättas.

Kärnan i armén ska vara tre mekaniserade brigader, en reducerad motoriserad brigad samt en förstärkt mekaniserad bataljon på Gotland. Till det kommer bl.a. jägar-, underrättelse-, säkerhets-, artilleri-, ingenjör-, logistik och luftvärnsförband.

Fyra brigader är en förutsättning för att skapa handlingsfrihet, skriver försvarsberedningen.

Uppgraderade fordon

Den vill också att samtliga stridsfordon och stridsvagnar uppgraderas, ytterligare artillerisystem anskaffas, nya moderna luftvärnsrobotsystem tillförs och luftvärnssystem ur materielreserven förbandssätts.

Försvarsberedningen ser också behov av omfattande anskaffning av till exempel lastbilar, vissa specialfordon, lednings- och sambandsmateriel, ammunition och personlig utrustning.

Det totala antalet befattningar i krigsorganisationen ökar från dagens 60 000 personer till 90 000 inklusive hemvärn och civilanställda.

Det utökade personalbehovet kräver att upp till 8000 totalförsvarspliktiga grundutbildas årligen från 2024.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut