Höga halter av PFAS har upptäckts i vattnet i Arvidsjaurs kommun, som avråder invånare från att dricka vattnet. Arkivbild.
Höga halter av PFAS har upptäckts i vattnet i Arvidsjaurs kommun, som avråder invånare från att dricka vattnet. Arkivbild.

Förgiftat vatten kan vara grund för stämning

Notera att denna artikel är från 2018.
Efter gårdagens larm om förhöjda PFAS-värden i Arvidsjaurs dricksvatten får nu invånarna hämta sitt vatten från nödtankar. En liknande incident i Blekinge 2013 ledde till en långdragen och pågående rättsprocess – och oroliga Arvidsjaursbor har redan kontaktat den förening som driver processen.

-Alla nödvattentankar är utplacerade där de ska. Analyssvaren dröjer fem dagar från det att vi skickade in dem i går, säger Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef i Arvidsjaurs kommun, till TT.

TT: Hur oroade är invånarna?

-Det är en hel del frågor, som förväntat. Vi har stöd från Livsmedelsverkets vattenkatastrofgrupp VAKA och enheter för arbets- och miljömedicin i Umeå och Göteborg som hjälper till att svara på frågor, säger Andersson.

174 hushåll stämde

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) är ett samlingsnamn för en grupp syntetiska ämnen, som används i bland annat klädimpregnering, ytbehandling, rengöring och släckskum för olje- och bränslebränder. Ämnena lagras i kroppen och miljön och bryts ned mycket långsamt.

Alla nödvattentankar på plats i Arvidsjaur: ”Vill tacka alla”

När det 2013 uppdagades att invånarna i Kallinge i Blekinge druckit vatten med förhöjda PFAS-värden i flera år gick 174 hushåll ihop och stämde det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik – ett fall som sedan dess gått upp i Högsta domstolen.

Herman Afzelius är ordförande i PFAS-föreningen, som driver rättsprocessen.

-Jag är inte jätteförvånad. Det här är säkert bara toppen av isberget, man har redan hittat PFAS på andra ställen i Sverige de senaste åren. Jag har redan blivit kontaktad av oroliga Arvidsjaurbor som ställer frågor om forskning, om de bör vara oroliga för sina barn och så vidare, säger Afzelius till TT.

Kommer att stötta

Afzelius tror att föreningens framsteg i rättsprocessen kan vara till gagn för invånarna i Arvidsjaur och andra områden som drabbas.

-Att vi gått till domstol med detta är unikt. Vår senaste HD-dom bekräftade att vatten är en produkt, vilket är jätteviktigt. Vi kan nu använda produktansvarslagen, vilket ger kommunen ett strikt ansvar om de levererat otjänligt vatten. Det ska de i Arvidsjaur ta fasta på – om de haft kommunalt vatten kan de ställa krav på kommunen, säger han.

-Vi kommer att stötta dem. Det här är väldigt, väldigt intressant. Ju fler vi är i detta desto bättre, fortsätter han.

Nödlösning för ryttarföreningen – hästarna får dricka sjövatten: ”Just nu finns inget alternativ”

Arvidsjaurs kommun oroar sig dock inte för att få en stämning på halsen.

-Det tror jag inte. Jag är inte insatt i processen i Blekinge, men det tror jag inte blir aktuellt, säger samhällsbyggnadschef Åsa Andersson.

Födelsevikt kan påverkas

Gränsvärdet för PFAS-halter i dricksvatten är 90 nanogram per liter – i Arvidsjaur har nu värden på mellan 2 000 och 2 700 nanogram per liter uppmätts. Dessa halter kan vara skadliga.

-Nya studier visar att en längre tids utsättning kan leda till förändringar på sköldkörteln, kolesterolvärdet och levern. Födelsevikten och immunförsvaret hos barn kan också påverkas, säger Emma Halldin-Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, till TT.

-PFAS lagras i kroppen och i miljön, och bryts ned mycket långsamt. I Uppsala vandrade det från vattnet i stadens södra delar till resten av staden under flera år. Efter Kallinge uppmanar vi alla kommuner att kontrollera sina dricksvattentäkter, fortsätter hon.

Viktigt meddelande till allmänheten – drick inte vattnet i Arvidsjaur: ”Hjälper inte att koka det”

Arvidsjaurs kommuns teori är att föroreningen orsakats av rester från en brandövningsplats vid flygplatsen, där ett brandskum med PFAS har använts.

De drabbade hushållen ligger alla i Arvidsjaur centralort. Innan proven är analyserade avråds invånare helt från att dricka vattnet – att koka det hjälper inte. Det är däremot ingen fara att duscha och tvätta sig i vattnet.

PFAS

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsyror) är ett samlingsnamn för en grupp syntetiska ämnen.

Ämnena används i flera produkter, bland annat för klädimpregnering, ytbehandling och rengöring. PFAS används även i släckskum avsett för olje- och drivmedelsbränder i flygplan, fordon, fartyg och industrier.

PFAS har spridits överallt i naturen, i mark och vatten och till levande varelser. Ämnena är mycket svårnedbrytbara, och kommer att finnas kvar under mycket lång tid.

För dricksvatten är åtgärdsgränsen 90 nanogram/liter. Passeras denna gräns ska vattenproducenten snarast vidta åtgärder för att sänka halterna så långt som möjligt.

PFAS försvinner inte ur det förorenade vattnet om man kokar det, och man avråds därför från att dricka det. Upptaget genom huden är dock mycket litet.

Källa: Arvidsjaur kommun

  1. Efter larmet: Vattnet går att dricka i Arvidsjaur

  2. Första vattenproven i Arvidsjaur klara

  3. Tung kritik efter vattenlarmet: "Jag visste ingenting"

  4. Svar om Arvidsjaurs vatten kommer i morgon

  5. Förgiftat vatten kan vara grund för stämning

  6. Nödlösning för ryttarföreningen – hästarna får dricka sjövatten: ”Just nu finns inget alternativ”

  7. Alla nödvattentankar på plats i Arvidsjaur: ”Vill tacka alla”

  8. Viktigt meddelande till allmänheten – drick inte vattnet i Arvidsjaur: ”Hjälper inte att koka det”

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Förgiftat vatten kan vara grund för stämning