Zitius: ”Arbetar med dem som kontaktar oss”

Notera att denna artikel är från förra året.
Telias dotterbolag Skanova har fibernät i hela kommunen, även i mer otillgängliga områden och skulle kunna vara ett av alternativen till Skellefteå Kraft.

Dotterbolaget Zitius har finansieringsmodeller för fiber på landsbygden. Enligt den ansvarige för norra Sverige Tony Åkerström ligger priset på 19 900 kronor i insats alternativt 300 kronor i månaden för en nyckelfärdig lösning.

– Vi bygger i huvudsak kommersiellt med hushållens insatser, insatser från Telia och där det behövs med stödmedel, säger han.

Läs även: Experten - ”Det är bra att syna båda alternativen.”

De kan ta på sig att göra EU-ansökan eller så gör exempelvis en lokal fiberförening detta.

– Oftast räknar vi med att 50–60 procent av hushållen måste vara med för att det ska gå ihop. Är man fler kan det också bli billigare, säger han.

Enligt honom arbetar man inte aktivt för att konkurrera med andra lokala aktörer, men de arbetar med kunder som tar kontakt med dem.

Inga avgifter

När nätet är färdigbyggt är det Skanova som äger och underhåller det. Inga nätavgifter tas ut.

– Köper man inga tjänster via uppkopplingen betalar man noll kronor. Vi har ett öppet fibernät där kunden väljer tjänsteleverantörer, säger han.

Kan sälja nät

Det finns även fiberföreningar som bekostar bygget av fibernätet själva och söker EU-stöd. Zitius står då för att koppla in och få igång nätet.

– Att starta upp färdigbyggda nät kan kosta från noll kronor, beroende på hur många det är som söker. Efter det finns även möjlighet att sälja nätet till Skanova och tjäna en slant, säger Tony Åkerström.

Om ni bygger kommersiellt, innebär det att ni kan starta ett projekt närsomhelst?

– Ja, det kan vi efter att vi fått de tillstånd som krävs, säger han.

 

Tony Åkerström, Zitius.

Affärsidé

Vi bygger i huvudsak kommersiellt.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut