Nästan två tredjedelar, 65 procent, av de sysselsatta med arbetsorsakade besvär lider av fysisk smärta eller värk, enligt Arbetsmiljöverket. Arkivbild.
Nästan två tredjedelar, 65 procent, av de sysselsatta med arbetsorsakade besvär lider av fysisk smärta eller värk, enligt Arbetsmiljöverket. Arkivbild.

Tre av tio har jobbångest

Många får besvär av sina jobb. Ångest, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar är vanligast bland sysselsatta i åldern 30–49 år, visar en undersökning gjord av Arbetsmiljöverket.

"Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet", skriver verket i ett pressmeddelande.

De vanligaste orsakerna till besvären är hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar samt otydliga och motstridiga krav från arbetsgivaren.

"Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar som också är vanligare i åldern 30–49 år", skriver Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i en kommentar.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut