Skellefteå Kraft: ”Vi är inte speciellt dyra”

Notera att denna artikel är från förra året.
Anders Pettersson, vd för Skellefteå Kraft Fibernät, tycker inte att de är speciellt dyra på fiber. ”Vi har gjort en modell för att pengarna ska räcka till så många byar som möjligt”, säger han.

Efter att bolaget presenterade utbyggnadsplanerna på landsbygden är nästa fråga vad hushållen kommer att behöva betala för det.

Skellefteå Kraft har inte gått ut med några priser för utbyggnaden av fiber i byarna. Men vid intresseförfrågan gick man ut med cirka 15 000 kronor i anslutningsavgift för att få en aning om intresset.

– Frågar vi bara om man vill ha bredband så svarar alla ja, säger han.

Prissättningen kommer att se olika ut i olika byar.

– Allt bygger på de förutsättningar som finns, vilka avstånd det är, hur geologin ser ut, säger han.

Läs även: Experten - ”Det är bra att syna båda alternativen.”

Finns nät

Man skulle kanske kunna tro att det blir kostsamt för Skellefteå Kraft att bygga näten mellan byarna. Men så är inte fallet.

– Vi har redan i dag ett omfattande ortssammanbindande nät. För de områden som inte är utbyggda har vi sökt stöd, säger han.

Exempelvis passerar fiberkabeln Bodbysund på väg till Burträsk och Bygdsiljum.

– Skellefteå är en av Sveriges mest välutbyggda kommuner. Vi har byggt fiber sedan millenieskiftet, säger han.

Gräver själv

Bybornas finansiering består av en anslutningsavgift motsvarande 30 procent av investeringen plus en egen grävinsats. I huvudsak innebär det att man gräver på tomten, vid enskild väg och över lägdor. Övriga sträckor schaktar Skellefteå Krafts entreprenörer eftersom byborna inte får arbeta vid allmän väg.

Stöd på 70 procent som Skellefteå Kraft fått via Jordbruksverket går till schaktning, material, dokumentation, projektledning, upphandling och projektering. Byarnas insats och stödet räcker till att finansiera det passiva nätet, det vill säga schaktning, kanalisation, att blåsa in fiber och svetsning.

Aktiverar

Sedan måste man få igång nätet, göra det aktivt med switchar, routrar och skapa en tjänsteplattform. Den delen finansieras till stora delar av Skellefteå Kraft.

Han tycker inte heller att Skellefteå Krafts priser sticker ut jämfört med andra. Post- och telestyrelsens jämförelse från 2014 visar att standardpriset då var 18 000 kronor.

Förtätningskampanjerna, alltså där Skellefteå Kraft redan har nät som byggs ut mer, har vanligtvis hamnat på 17 900 kronor.

– Kostnaden för villor i tätbebyggda områden där vi byggt senaste två åren har i 70 procent av fallen betalat 15 000–20 000 kronor.

Dyrare med avstånd

Något som har stor betydelse för priset är hur mycket av kommunen som är tätbebyggd och hur mycket som är landsbygd.

– Ser man statistiken bakom bredbandskartan från Post- och telestyrelsen ser man att vi har anslutit betydligt mer småorter och landsbygd. Kostnaden är starkt förknippad med avstånd. Jämförelser är därför vanskliga i den här branschen då mycket beror på lokala förutsättningar, säger han.

För att kalkylen ska gå ihop i de nya projekten måste minst 85 procent av de permanentboende i de aktuella områdena som fått stöd säga ja till erbjudandet.

– Om det blir för stort bortfall tar länsstyrelsen tillbaka pengarna. Då det finns en nationell strategi att bygga ut fiber vill man inte använda stödmedel till att inte få det välutbyggt, säger Anders Pettersson.

Tittar man på Umeå Energi har de betydligt lägre anslutningsavgifter för liknande projekt, mellan 10 000 – 16 000 kronor, och då ingår grävning 20 meter på tomten. Hur ser du på det?

– Vi får ofta höra att andra har lägre anslutningskostnader, ja, men då har de också ett helt annat löpande pris. Vi har en av landets lägsta periodiska avgifter för abonnemang vid ordinariepriser. Tittar man på områdena så är det också i huvudsak tätbebyggda sommarstugeområden. Det är lite som att bygga i ett bostadsområde, säger Anders Pettersson.

Enligt Umeå Energi betalar man 190 kronor i månaden plus tjänsteleverantörerna. Skellefteå Kraft ligger på strax under 250 kronor. Skillnaden är att Skellefteå Kraft fakturerar leverantören som tar allt på sin faktura till kunden. Använder man inte nätet så kostar det inget.

 

Det här händer nu

En ny intresseundersökning ska göras och då kommer Skellefteå Kraft med ett preliminärt pris.

Den tar sin början i slutet av kvartal ett 2017 för de projekt som är närmast i kön.

I de flesta fall gäller att minst 85 procent av premanentboende visar intresse.

Om det blir fler eller färre räknas priset om.

Sedan kommer beställarfasen. Är det då hushåll och företag som hoppar på eller av måste allt räknas om på nytt.

I så fall görs en ny intresseundersökning.

Anders Pettersson, vd Skellefteå Kraft Fibernät.

Andelen styr

Om det blir för stort bortfall skickas pengarna till ett annat område.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut