Reporäntan och prognosen.

Riksbanken lättar på gasen

Riksbanken höjer styrräntan för första gången sedan 2011, från –0,50 procent till –0,25 procent. ”Det här innebär inte att vi trampar på bromsen, utan är snarare en fråga om att vi lättar lite på gasen”, säger Riksbankschef Stefan Ingves.

-I grunden har det varit goda tider i svensk ekonomi under ganska lång tid. Även om konjunkturen nu går in i en lugnare fas är vår bedömning att vi kommer att ha goda tider framöver, säger Stefan Ingves på en presskonferens.

Mot den bakgrunden, i takt med att inflationen stabiliserat sig kring målet på två procent, behöver det penningpolitiska trycket minskas, enligt Ingves.

Därför har Riksbanken höjt räntan.

-Även med den räntehöjningen är penningpolitiken fortsatt mycket expansiv och ger stöd åt den allmänna ekonomiska utvecklingen, säger Ingves.

Riksbanken ser framför sig en långsam räntehöjning under kommande år.

-Vår bedömning är att räntan kommer att höjas nästa gång under andra halvan av 2019 och därefter med ungefär två höjningar per år, säger Ingves.

Stödköp avslutade

Han konstaterar att Riksbanken har kvar en statsobligationsportfölj på nära 350 miljarder kronor men att stödköpen avslutades vid årsskiftet.

-Vi fortsätter att rulla den portfölj vi har, säger Stefan Ingves.

Det finns skäl att tro att inflationstrycket håller i sig ett tag framöver, enligt riksbankschefen.

-Vår bedömning är att konsumtionen kommer att öka i hygglig takt de kommande åren, säger Stefan Ingves.

Riksbanken bedömer omvärldskonjunkturen som fortsatt god.

-Men den ska kombineras med en ganska stor politisk osäkerhet, säger han.

Han nämner återigen diskussionen kring brexit, vad som kommer ut av handelskonflikterna mellan USA och andra länder och vad som händer i Italien.

Var klokt

Nordeas chefsekonom Annika Winsth konstaterar att Riksbanken signalerar försiktighet framåt:

-Nu valde man att stå fast vid hur man hade kommunicerat och det tror jag var klokt i bemärkelsen att man hade tappat förtroende om man inte hade gjort det som man varit så tydlig med att man skulle göra. Men man tar också bort räntehöjningarna framåt, nu är de planerade först till andra halvan 2019. Det är en tydlig förskjutning, det blir inte så mycket som de har sagt. Det tycker vi är rimligt, säger hon.

-Det här är en viktig signal för hushållen, de behöver inte vara oroliga för kraftiga höjningar, säger Knut Hallberg på Swedbank.

Riksbanksledningen var inte enig i beslutet. Vice riksbankschef Per Jansson ville inte höja räntan och ställer sig heller inte bakom prognosen för räntan framöver.

Kronan stärktes några ören mot både dollarn och euron på beskedet, samtidigt som marknadsräntorna steg.

Riksbankschef Stefan Ingves. Arkivbild.
Riksbankschef Stefan Ingves. Arkivbild. Foto: Hanna Franzén/TT
Anmäl till Pressombudsmannen Skriv ut