Prognos: Minst så länge blir det bostadsbrist – Kan drabba äldre

Det finns för få bostäder i länet. Och för flera kommuner ser det kärvt ut närmaste åren. Det visar en bostadsmarknadsanalys som länsstyrelsen gjort.

Det råder underskott på bostäder i 12 av länets 15 kommuner. Bland dem finns Malå, Norsjö och Skellefteå. Enligt prognosen kommer det fortfarande att råda underskott av bostäder 2020, både i Skellefteå och i Malå.

I Norsjö räknar man med att ha balans mellan efterfrågan och tillgång 2020, när det gäller hela kommunen. Däremot finns det brist på små lägenheter i centralorten, eftersom så många äldre flyttar in från byarna runt om i kommunen.

Generellt är det stor brist i länet på små hyresrätter och stora bostäder där man har äganderätt. Detta trots att antalet bostäder har ökat med nästan 3 000 mellan 2015 och 2016.

Närmare 70 procent av dem har byggts i Umeå, som ändå räknar med underskott av bostäder 2020 i centralorten. När det gäller planerade bostäder som ska byggas i länet beräknar man att 80 procent hamnar i Umeå, och 90 procent vid kusten.

Läs även:Här skapas 30 nya lägenheter

Antalet lediga lägenheter i allmännyttan är lågt och minskar. Det beror på att många har sålts till privata hyresvärdar för att förbättra de kommunala bolagens ekonomi och frigöra kapital för nyproduktion. Det har bland annat skett i Skellefteå då Skebo sålt delar av sitt bestånd. Mellan 2013 och 2016 minskade beståndet med nästan 2 000 lägenheter.

Läs även:1500 lägenheter planeras i Skellefteå

Enligt analysen skulle det kunna leda till otillåten andrahandsuthyrning. Dessutom kan socialtjänsten få tillgång till färre lägenheter åt personer som inte kan få lägenhetskontrakt på den ordinarie arbetsmarknaden. Det kan även bli svårt för personer som utsätts för våld i hemmet att få möjlighet att lämna det.

Utsatt grupp

Analysen pekar på att andelen äldre ökar i Västerbotten. Det innebär också att behovet av tryggare boenden ökar. Enligt analysen råder det brist på både särskilda boenden, senior/trygghetsboenden och vanliga lägenheter, för dem som vill flytta från sitt hus till ett mer centralt läge.

I analysen varnar man för att äldre på sikt kan bli en utsatt grupp på bostadsmarknaden, särskilt äldre kvinnor med lägre inkomst än män och kortare arbetsliv.

Bostadsbyggandet i länet har ökat de senaste åren, mer än i riket mellan 2015 och 2016. Men ska man tro prognoserna från kommunerna ska byggandet minska från 2017 till 2018.

I de flesta kommuner i länet är det framför allt finansiering som är en begränsning för byggnation. Men det är bara Skellefteå kommun som uppger att bristen på arbetskraft hämmar byggnationer.

 

Fakta

Bostäder

74 procent av bostadsbeståndet finns i Umeå och Skellefteå.

47 procent av västerbottningarna bor i småhus.

44 procent bor i flerbostadshus.

9 procent bor i specialbostäder.

Medelpris för en villa i Skellefteå och Vännäs är cirka 1,7 miljoner kronor.

I Umeå är det drygt 3,3 miljoner kronor.

I Norsjö och Malå ligger medel på 200 000 – 400 000 kronor.

Prisökningen har varit störst i Skellefteå på småhus med 100 procent.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut