OckerpriserDet tycker Thomas om Skellefteå Krafts fiberutbyggnad – ”Finns alternativ”

Notera att denna artikel är från förra året.
Skellefteå Kraft begär ockerpriser för att dra in fiber. Det anser Thomas Sunhede i Blåfors.

I omgångar har byborna i Blåfors och Ålund blivit erbjudna av Skellefteå Kraft att dra in fiber. Med en till stor del äldre befolkning har det varit svårt att få ihop tillräckligt många intressenter för att få till ett projekt.

– Många tycker det är för dyrt när det hamnar på 15 000–20 000 kronor för att koppla in fiber. Många tyckte det var dyrt när erbjudandet i en tidigare vända låg betydligt lägre. Att det ökar husvärdet biter inte härute. Och varför skulle man hoppa på nu när man fick ett lägre bud tidigare? säger han.

Thomas visar upp det aktuella området som omfattar bland annat Hednäs, Ålund och Blåfors. Det är rödmarkerat på kartan över fiberprojekt som Skellefteå Kraft presenterade häromdagen. Det innebär att det är under utredning och inte aktuellt för något projekt närmaste åren, eftersom de är för få som vill ha bredband.

– Jag tycker det är konstigt att det blir så dyrt. Skellefteå Kraft får bidrag från Jordbruksverket, sedan gräver man själv inom byn och dessutom betalar man en hög anslutningsavgift. Vad är det som kostar? säger han.

Läs även:Skellefteå Kraft - ”Vi är inte speciellt dyra.”

Enligt Jordbruksverket kan de bidra med 70 procent av kostnaderna för områdesnäten. Det är näten som finns inom byn. När det gäller dragningen mellan byarna kan man söka bidrag hos Tillväxtverket på upp till 50 procent.

– Skellefteå Kraft har redan en fiberkabel dragen genom Ålund och alldeles förbi mitt hus, säger Thomas Sunhede.

Thomas tar mig på en rundtur i Ålund och pekar på Skellefteå Krafts nod intill hockeyplan.

Alternativet skulle vara att byn skulle vända sig till en annan fiberägare och koppla in sig där. Några hundra meter bort vid en korsning finns en annan bod.

– Där har Skanova sina grejer, säger Thomas Sunhede.

Under flera månader har byn undersökt möjligheterna att koppla in fiber via den andra kabeln. De har varit i kontakt med Telias dotterbolag Zitius.

Läs även:Zitius - ”Vi arbetar med dem som kontaktar oss.”

Budet de har fått skulle efter avdrag för EU-stöd hamna på halva priset jämfört med Skellefteå Krafts. Thomas Sunhede visar ett blad där de gjort uträkningar för att jämföra alternativen. De räknar med en totalentreprenad på 30 000 kronor per hushåll minus 70 procents avdrag i stöd.

– När nätet väl är byggt skulle vi kunna sälja det och få tillbaka insatsen. Zitius skulle också stå för materialet, säger Thomas Sunhede.

Läs även:Experten - ”Det är bra att syna båda alternativen.”

Beräkningen är hypotetisk då det skulle krävas att 150 hushåll ansluter sig, vilket han inte håller för troligt.

– Det är 30–40 hushåll som är intresserade. Det är för litet. Så för tillfället har i alla fall jag gett upp, säger Thomas Sunhede.

 

Thomas Sunhede i Blåfors.

Frågar sig

Vad är det som kostar?

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut