Tryckaren Josef Ekblad framför Norra Västerbottens första tryckpress.
Tryckaren Josef Ekblad framför Norra Västerbottens första tryckpress. Foto: Norra Västerbottens arkiv

Nu skrivs ett nytt kapitel i Norrans historia

Den 17 december 1910 kunde Skellefteborna för första gången läsa den nya tidningen Norra Västerbotten. Ett provnummer som trycktes i Umeå, eftersom den egna tryckpressen var försenad och de två konkurrenterna på orten hade ingen lust att hjälpa den nya uppstickaren.

Nu har det gått 109 år sedan den där dagen i december och mycket vatten har hunnit rinna under Skellefteås broar.

Jag är den trettonde chefredaktören genom tiderna på Norran. Före mig har personer som Zolo Stärner, K H Wikström, Stig Ericsson och Anette Novak passerat förbi.

Alla hade de sina utmaningar att jobba med.

Zolo Stärner var chefredaktör när Norra Västerbotten blev en sexdagarstidning 1936. Ett inte helt okontroversiellt beslut, eftersom det också innebar att priset på tidningen behövde höjas rejält. Från 8 kronor per år till 12 kronor.

K H Wikström, son till tidningens grundare Anton Wikström, befäste och utvecklade tidningens lokala profil. Under den här tiden redovisade tidningsbolaget dessutom för första gången ordentliga vinster, vilket gav rejäla aktieutdelningar och bonusar till personalen.

Stig Ericsson fick under sin tid på 90-talet vara med om när Norrans uppåtgående upplagesiffror tillslut började dala. Men han jobbade också vidare med att stärka Norra Västerbottens roll i regionen.

Genom att gå in i detta nya mediebolag säkerställer vi en långsiktig utgivning av Norran.

En roll som Anette Novak fortsatte att befästa under de två år hon var chefredaktör på tidningen. En period då Norra Västerbotten också bytte namn till Norran. Ett namn tidningen i folkmun redan haft under många år.

Och nu skrivs ett nytt kapitel i Norrans drygt hundraåriga historia. Tidningen lämnar sin solitära roll på mediemarknaden och går in i ett helt nytt mediebolag.

Att som chefredaktör få vara med om detta är naturligtvis väldigt spännande. Med tanke på den förändring som startade redan under Stig Ericssons dagar är detta en naturlig väg att gå för ett mediehus. Att vara ett ensamt tidningshus på dagens mediemarknad är oerhört svårt.

Genom att gå in i detta nya mediebolag säkerställer vi en långsiktig utgivning av Norran. Vi skapar förutsättningar för att kunna producera ännu bättre journalistik och när vi kan dela på kostnader som inte direkt har med det redaktionella arbetet att göra öppnar det naturligtvis upp för nya möjligheter.

För er som läsare kommer detta antagligen inte att märkas alls. Ni kommer även fortsatt att kunna hämta er tidning i brevlådan eller läsa våra nyheter i mobilen eller på datorn.

Norran är och förblir starkt förankrad i Skellefteåbygden.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut