Fler skatter på flyget, som en skatt på fossilt flygbränsle, är fel väg att gå tycker det norska flygbolaget Norwegian. Arkivbild
Fler skatter på flyget, som en skatt på fossilt flygbränsle, är fel väg att gå tycker det norska flygbolaget Norwegian. Arkivbild Foto: Johan Nilsson / TT

Norwegian sågar ny flygbränsleskatt

Norwegian sågar den svenska regeringens försök att få till en global uppgörelse som öppnar för skatt på fossilbaserat flygbränsle. Från SAS, med svenska staten som största ägare, är tongångarna mjukare.

Omställningen till ett mer hållbart flygande är en existentiell fråga för flygbranschen, enligt Lars Andersen Resare, hållbarhetschef på SAS.

"SAS välkomnar därför förslag som skapar globala, konkurrensneutrala lösningar och bidrar till omställningen mot ett långsiktigt hållbart flygande", skriver han i ett mejl till TT.

Två miljarder i klimatrelaterade avgifter

Han tar samtidigt upp ekonomiska effekter av den skatt på flygresor som infördes av den rödgröna regeringen 2018.

"Flygskatten i Sverige och Norge har gjort det dyrare för flygbolagen och kostnaderna har inte absorberats till fullo i biljettpriserna, utan påverkar lönsamheten", skriver Andersen Resare.

Han tillägger att SAS i fjol sammanlagt betalade cirka två miljarder kronor i klimatrelaterade avgifter.

"Om den svenska flygskatten och andra klimatrelaterade skatter på sikt kan ersättas av en global koldioxidskatt vore det något SAS välkomnar", skriver han.

Den förlusttyngda konkurrenten Norwegian är samtidigt kategoriskt avvisande till både flyg- och bränsleskatter som påtryckningsmedel. Bolaget beskriver flyget som hårt beskattat trots "extremt små" marginaler.

"Det är framförallt inrikeslinjer som har fått minskad kapacitet eller lagts ned, men även långlinjer till USA har drabbats negativt av flygskatten", skriver kommunikationschefen Charlotte Holmbergh Jacobsson i ett mejl till TT om effekterna av den redan införda svenska skatten på flygresor.

"Fel väg att gå"

En ny skatt riktad specifikt mot fossilt flygbränsle, för att den vägen snabba på flygindustrins omställning till mer biobränsle och på sikt elflygplan, tror hon inte heller får avsedd effekt.

"Klimatpåverkan är en av våra största globala utmaningar och att minska utsläppen från luftfarten och andra transportslag är nödvändigt. Men att införa fler skatter är helt fel väg att gå och en skatt i sig leder inte till minskade utsläpp", skriver hon.

I stället för en ny skatt vill Norwegian se satsningar på mer miljövänliga bränslen, ny teknik och moderna flygplan.

"Konsekvenserna av en ny skatt blir att fler linjer läggs ned och att antalet avgångar minskar. Detta riskerar att slå extremt hårt mot Sveriges näringsliv som är ett litet och exportberoende land", enligt Holmbergh Jacobsson.

Joakim Goksör/TT

Vill införa skatt på fossilt flygbränsle

På FN:s internationella luftfartsorgan ICAO:s generalförsamling i Montréal har Sveriges regering i veckan framfört ett förslag om att förändra internationella regelverk så att det blir möjligt att rikta en skatt mot fossila flygbränslen i den internationella flygtrafiken. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) säger att en sådan flygbränsleskatt kunna skynda på omställningen mot mer biobränsle och på sikt även elflygplan.

Det är oklart om en flygbränsleskatt skulle hamna ovanpå eller ersätta den politiskt omstridda svenska flygskatten som infördes av den rödgröna regeringen våren 2018. Den befintliga flygskatten är avståndsbaserad och gäller både inrikes- och utrikesresor. Skattesatsen är 61, 255 eller 408 kronor per passagerare, beroende på var flygresans slutdestination ligger.

Flygets klimatpåverkan har ökat under de senaste decennierna, en effekt av att människor flyger allt mer. I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. Flygtrafiken beräknas svara för cirka 4–5 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, beräknat på flygets samlade tankningar på svenska flygplatser.

Källor: Naturvårdsverket, Regeringen och Skatteverket

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut