Norsjös bredband: Fiberutmaning på landsbygden - ”Törs inte lova att vi orkar”

Notera att denna artikel är från förra året.

Beskedet om det senaste projektet kom förra veckan. Ett utbyggnadsprojekt har redan påbörjats, men det är inte färdigställt, ett annat ska påbörjas sommaren 2017, ett tredje planeras bli klart före utgången av 2018 (se fakta).

– Det är svårjobbade projekt med ett fåtal abonnenter och geografiskt spridda projekt. Jag törs inte lova att vi orkar starta allt i sommar, säger IT-samordnare Per Boman.

Utan plan

Enligt honom har det strulat en del med ansökningarna, vilket fördröjt beslutet. Bland annat har man fört diskussioner med Skellefteå kommun om Mörttjärn skulle hamna inom Skellefteås fiberprojekt. Så blev det inte och det hamnar inte i Norsjös heller.

Mensträsk och Hemmingen hamnar också utanför den här omgången. Anledningen är att kabeln till byn blir för dyr. Enligt Per Boman skulle det kosta uppemot två miljoner kronor.

En sak som kan ställa till problem framöver är tillståndsansökan hos Trafikverket som behövs för att bygga längs deras vägar.

– De har långa handläggningstider, säger han.

Det råder även en strid om entreprenörer som ska gräva ned ledningarna då alla i landet ska bygga fiber.

I vissa byar är det samtidigt en kamp mot tiden.

– Telia plockar bort kopparledningen på vissa platser vilket innebär att man kan stå utan ADSL i slutet av november 2017. Det gäller exempelvis Örträsk och där har vi inte hittat finansiering för fiber, säger han.

Per Boman berättar att utbyggnaden, drift och underhåll är en stor utmaning för kommunens lilla organisation. Och en utbyggnad minskar inte bördan.

– Vi är två som har varit projektledare och skött frågor kring drift och underhåll. Vi har samma krav på oss som Skellefteå Kraft med betydligt större organisation. För att ha en professionell förvaltning behövs mer resurser, säger han.

Finns det funderingar på att sälja nätet?

– I bredbandsstrategin har politikerna sagt att man ska överväga att sälja när det är färdigbyggt, säger han.

Närmast ska en förstudie göras för att få svar på hur man kan få en fungerande organisation kring bredbandet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut