Mats Ehnbom, Norrbottens Media, Lennart Foss, NTM, Gusten Granström, Piteå-Tidningen, Anders Westermark, Norran och Jonas Holmqvist, Stiftelsen Skelleftepress.
Mats Ehnbom, Norrbottens Media, Lennart Foss, NTM, Gusten Granström, Piteå-Tidningen, Anders Westermark, Norran och Jonas Holmqvist, Stiftelsen Skelleftepress.

Norran går in i nytt mediebolag

Nu skrivs mediehistoria i Västerbotten. Efter snart 110 år som fristående tidning väljer Norran att gå in i ett helt nytt mediebolag.
– Samgåendet syftar till att stärka Norrans position och säkra den så viktiga lokala journalistiken, säger Anders Westermark, vd för Norran.

Det är Norrbottens Media, Norran och Piteå-Tidningen som ombildas till ett nytt, nordligt mediebolag. Om planerna går i lås ska det nya bolaget, vars arbetsnamn är Norr Media AB, vara i drift redan innan årskiftet 2019/2020.

Vd för det nya bolaget blir Mats Ehnbom, nuvarande vd för Norrbottens Media.

– Norr Media blir ett mycket starkt medieföretag med fantastiska möjligheter att göra skillnad i norra Sverige, säger han.

"Samgåendet syftar till att stärka Norrans position och säkra den så viktiga lokala journalistiken”, säger Anders Westermark, vd för Norran.
"Samgåendet syftar till att stärka Norrans position och säkra den så viktiga lokala journalistiken”, säger Anders Westermark, vd för Norran. Foto: Pär Lindström

Det är NTM-koncernen, som i dag äger Norrbottens Media, som kommer att vara huvudägare i det nya mediebolaget, med Norrans moderbolag som delägare.

Norrans och Piteå-Tidningens medierörelser samlas under samma paraply som Norrländska socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren.

– Med stor glädje konstaterar jag att vår avsikt att förvärva Norran och Piteå-Tidningen långsiktigt tryggar de lokala medieföretagen och skapar ett bolag med en mycket stark förmåga, nu och i framtiden, säger Lennart Foss, koncernchef i NTM.

Nu är det spännande tider i Skellefteåregionen

I samband med affären lämnar Piteå-Tidningen sitt minoritetsägande i Norrbottens Media.

Norran ägs i dag av Stiftelsen Skelleftepress. En organisation bestående av ett trettiotal intressenter som alla är engagerade för det lokala samhällets utveckling.

– Det faktum att Norran har varit stiftelseägt under lång tid har varit väldigt positivt, men en förändrad mediebransch har skapat förändrade förutsättningar också för Norran och stiftelsens uppdrag är att trygga en fortsatt utgivning av Norran över tid. Utifrån detta är jag övertygad om att samgåendet med våra vänner i norr, och NTM som en stark nationell aktör, skapar de bästa förutsättningarna för att Norran ska fortsätta leverera relevant, lokal journalistik och utgöra en plattform för debatt och opinionsbildning, säger Jonas Holmqvist, ordförande i Skelleftepress.

Den nu aktuella affären berör endast Norrans medierörelse. Förutom delägandet i Norr Media ligger övriga bolagsengagemang i Treac, Nordvestor Fastigheter, Railcare och Gritmedia kvar under Stiftelsen Skelleftepress.

– Vi ger medierörelsen bättre förutsättningar och fortsätter aktivt att på många områden arbeta för lokalsamhällets utveckling. Nu är det spännande tider i Skellefteåregionen, säger Anders Westermark.

Karin Israelsson, journalistklubbens ordförande på Norran:

– Det är svårt att kommentera, eftersom vi fick den här informationen i dag. Men jag kan väl ändå säga är att om vi hamnar i ett läge där det blir fråga om nedskärningar på redaktionen, så kommer vi att strida för att behålla alla tjänster.

Cicki Karlsson, ordförande i Unionen, är inne på samma spår.

– Det blir ju en stor oro och osäkerhetskänsla efter ett sådant här besked, tankar som snurrar. Vad kommer att hända med våra jobb och arbetsuppgifter? Man kan bara hoppas att det löser sig både för oss personal och att våra kunder i fortsättningen får bibehålla en bra produkt och bra service i den nya organisationen.

Fakta/NTM

NTM är en av Sveriges största mediekoncerner med verksamheter i Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland, Norrbotten och Sörmland. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

I NTM-koncernen ingår flera ledande regionala mediebolag, bland andra Östgöta Media, Uppsala Nya Tidning AB, Gotlands Media, Norrbottens Media och Sörmlands Media.

I koncernen ingår även digitala utvecklingsbolaget Teknomedia, eventbolaget Mötesfabriken, radiobolaget Norrköpings Radio&Co, tryckeribolaget Pressgrannar och distributionsbolaget Svensk Hemleverans.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut