En lägre lånetillväxt gjorde att hushållens sparande ökade mer än på länge, enligt SCB:s sparbarometer. Arkivbild.
En lägre lånetillväxt gjorde att hushållens sparande ökade mer än på länge, enligt SCB:s sparbarometer. Arkivbild.

Mindre lån ökar hushållens sparande

Hushållens finansiella sparande ökar, främst på grund av att lånen inte växer i samma takt som tidigare.

Under tredje kvartalet uppgick nysparandet minus skuldökningen till 27 miljarder, enligt SCB:s sparbarometer. Det är det högsta sparandet för ett tredje kvartal på 18 år.

Hushållens nytagna lån minus amortering ökade med 49 miljarder kronor, 16 miljarder lägre än motsvarande period förra året. Den årliga skuldökningstakten var 5,5 procent under kvartalet och hushållens lån uppgick till totalt 4 177 miljarder kronor vid kvartalets slut.

Ägande i bostadsrättsandelar ingår i sparbarometern och marknadsvärdet på hushållens bostadsrätter föll tre procent. Jämfört med marknadsvärdet för ett år sedan har de fallit med sju procent, enligt SCB.

Innehaven i börsnoterade aktier uppgick till 820 miljarder kronor vid slutet av kvartalet.

Hushållens nettoinsättningar på bankkonton var 29 miljarder kronor under tredje kvartalet, tio miljarder lägre än motsvarande period 2017.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut