Målet: 70 procent av oljan ska bort – nytt projekt i Västerbotten

Innan 2030 måste 70 procent av oljan som används för transporter i länet bort. Antingen genom effektivisering eller genom att den ersätts med förnybara drivmedel. Nu planerar länsstyrelsen ett projekt för att få till stånd omställningen.

Målet att få en fossiloberoende fordonsflotta 2030 har beslutats av riksdagen. Det handlar om att hejda klimatförändringarna.

Projektet som planeras i Västerbotten går bland annat ut på att tillhandahålla klimatstrategisk kompetens till kommunerna, ta fram statistik för att planera infrastruktur och utveckla planeringsverktyg. Det ska även organisera samverkan mellan samhällsplanerare, näringsliv och andra intressenter.

Bakom projektet står förutom länsstyrelsen även Biofuel Region och Energikontor Norr. Det har en budget på 24,6 miljoner kronor beräknas starta i januari 2018 och fortsätta till april 2021. Projektägarna ska finansiera större delen av projektet, men även kommunerna och Tillväxtverket förväntas bidra. Av Skellefteå kommun äskar man 150 000 kronor.

Fordon. Genom ett nytt projekt ska Västerbottningarnas beroende av fossila bränslen minska. Foto: Åserud, Lise.
Fordon. Genom ett nytt projekt ska Västerbottningarnas beroende av fossila bränslen minska. Foto: Åserud, Lise. Foto: Åserud, Lise.
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut