Under det första halvåret ökade brottet grov näringspenningtvätt kraftigt, enligt Ekobrottsmyndigheten. Arkivbild.
Under det första halvåret ökade brottet grov näringspenningtvätt kraftigt, enligt Ekobrottsmyndigheten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kraftig ökning av grov näringspenningtvätt

Under det första halvåret har Ekobrottsmyndigheten noterat 63 ärenden som rör grov näringspenningtvätt – nästan lika många som under hela förra året. ”Man gör allt för att gå under bankernas radar”, säger Tomas Andersson, polis på Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

I flera år har penningtvättsbrotten ökat. Nu ökar också brottet av den grövre graden.

Ökningen har delvis sin förklaring i att lagen gällande penningtvätt justerades 2014, där man bland annat införde näringspenningtvätt som brott. Det medför också att den grova näringspenningtvätten ökat.

– Brottet har ökat i princip 50 procent varje år sen den nya lagstiftningen kom, och vi räknar med ökningen det kommer fortsätta, säger Tomas Andersson.

En av de vanligaste formerna av penningtvätt är den där man använder sig av andra personers konton.

– Man har vänner och bekanta som upplåter ett konto, så kallade målvakter. Det är den typen av ärenden som vi ser mer och mer av. Bland dem finns det allt ifrån helt aningslösa till extremt medvetna målvakter.

Allvarliga konsekvenser

Brottet får allvarliga konsekvenser för samhället, menar Tomas Andersson.

– Om man har lyckats med penningtvätt har huvudsyftet med brottet gett resultat, det vill säga att pengarna är användbara och kan användas till konsumtion eller nya verksamheter. Då har man fått ett försprång.

Den största utmaningen med penningtvättsbrotten är att det finns en rad olika tillvägagångssätt, som gör brottet svårare att utreda.

– Penningtvätt av större belopp kräver omfattande kunskap för att inte väcka bankernas eller finanspolisens uppmärksamhet. Kreativiteten är extremt stor, man använder sig av många olika upplägg för att tvätta pengar, och gör allt för att gå under radarn.

I takt med att brotten blivit grövre finns även internationella kopplingar i allt större utsträckning.

– Man verkar mer globalt och använder de länder vars system fungerar sämst, där det är enkelt att hitta luckor som möjliggör penningtvätt. Det innebär att vi måste ha en god internationell samverkan med myndigheter i andra länder. Där kan vi alltid bli bättre.

Mediebevakning positivt

Under de senaste åren har penningtvätt blivit allt mer uppmärksammat i media, bland annat efter de gigantiska avslöjandena om penningtvätt inom Danske Bank och Swedbank. Nämnda händelser har inte varit med och bidragit till ökningen.

Tomas Andersson tror att den diskussion som förts varit en stor bidragande orsak till att antalet ärenden nu ökar.

– Det har ökat medvetandegraden hos väldigt många verksamhetsutövare som ställer sig frågan, vill jag vara ett verktyg i att hjälpa kriminella att tvätta sina pengar? Jag tror att det bidrar positivt till att kontrollsystemet mot penningtvätt fungerar, säger Tomas Andersson.

Fanny Hällegårdh/TT

Fakta: Om penningtvätt

TT

Penningtvätt är när pengar som kommer från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det kan till exempel röra sig om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, bedrägerier och rån.

Penningtvättsbrott kan begås på många olika sätt, allt ifrån att pengar sätts in på ett bankkonto till avancerade upplägg där pengar flyttas runt i det finansiella systemet genom olika transaktioner.

Den som i näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte kan dömas för näringspenningtvätt.

Straffskalan är fängelse i högst två år. Är brottet grovt är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Den grova ekonomiska brottsligheten

TT

Under första halvåret 2019 har 599 personer lagförts för grov ekonomisk brottslighet, under hela förra året lagfördes 1 125 personer.

De allra vanligaste brottstyperna är bokföringsbrott och skattebrott. En brottstyp som ökar kraftigt är grov näringspenningtvätt.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut