Skogspriserna stiger i södra Sverige. I norra Sverige är däremot utvecklingen den motsatta. Arkivbild.
Skogspriserna stiger i södra Sverige. I norra Sverige är däremot utvecklingen den motsatta. Arkivbild. Foto: Cornelius Poppe

Här har skogspriserna stigit mest

Skogsägare i södra Sverige kan glädjas åt rejält stigande priser. Desto värre är det i mellersta Sverige. Där har priserna istället rasat under inledningen av 2019.

Fastighetsmäklaren LRF Konsults genomgång visar på det högst uppmätta genomsnittspriset för skogsmark sedan man började sammanställa statistik 1995 även om reala uppgången i Sverige ligger på 0,4 procent.

Mera anmärkningsvärda är de regionala skillnaderna. Södra Sverige sticker ut med en uppgång på 7,5 procent medan mellersta Sverige (–5,4 procent) och norra Sverige (–2,4 procent) backar tydligt.

Anmärkningsvärd skillnad

-Det är anmärkningsvärt och förvånande då det tidigare inte varit lika stor skillnad. Det man kan säga är att skogsnettot är högre för skogsägaren i södra Sverige, liksom att efterfrågan är stor delvis genom högre befolkningstäthet samt att det finns mycket kapital i marknaden, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

För den närmaste tiden ser LRF Konsult fortsatt stor efterfrågan på skogsmark men också en rad utmaningar för marknaden. Ett överutbud på marknaden tillsammans med global handelsoro kan bidra negativt.

Låga räntor

Å andra sidan väntar högst troligtvis ett fortsatt lågt ränteläge med tanke på marknadsläget. Riksbanken lämnar nytt räntebesked nästa vecka men när den amerikanska centralbanken Fed tvingats sänka sin styrränta och centralbanken ECB flaggat för ytterligare ekonomiska stimulanser, bedöms det mycket svårt för Riksbanken att höja räntan.

-Det finns mörka moln på himlen. Virkespriserna har sjunkit i flera europeiska länder och fortsätter det så kommer det att påverka skogsnettot och skogsägarna får sämre betalt för sin råvara. Vi är dock långsiktigt positiva till att äga skog. Köper man i dag så ska man också vara beredd på att ta konjunkturnedgångar, säger Markus Helin.

Tobias Österberg/TT

Prisutvecklingen på skogsmark

Priser i kronor per skogskubikmeter i dag. I parentes prisutvecklingen jämfört med för sex månader, fem år och tio år sedan.

• Norra Sverige:

265 kronor. (–2,4 procent, 1 procent, –12 procent)

• Mellersta Sverige:

435 kronor. (– 5,4 procent, 8 procent, 3 procent)

• Södra Sverige:

707 kronor. (7,5 procent, 24 procent, 37 procent)

• Riket:

443 kronor. (0,4 procent, 12 procent, 11 procent)

Källa: LRF Konsult.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut