Personer med funktionsnedsättning kan få ännu svårare att skaffa hjälp från Arbetsförmedlingen. Det är mycket olyckligt, säger Malin Ekman Aldén på Myndigheten för delaktighet.
Personer med funktionsnedsättning kan få ännu svårare att skaffa hjälp från Arbetsförmedlingen. Det är mycket olyckligt, säger Malin Ekman Aldén på Myndigheten för delaktighet. Fotograferna Holmberg / TT

Funktionsnedsatta kan drabbas när AF bantar

Arbetsförmedlingen ska göras om i grunden. Nu varnar Myndigheten för delaktighet för att omgörningen kan leda till att funktionsnedsatta får ännu svårare att hitta jobb.

-Det är en allvarlig situation. Fler kan hamna i fattigdom. Det skulle också innebära ökade kostnader för samhället när färre har jobb, säger Myndigheten för delaktighet generaldirektör Malin Ekman Aldén till TT.

Ska reformeras

Riksdag och regering har beslutat att göra om Arbetsförmedlingen, som senast den 1 november ska visa hur stora delar av verksamheten ska kunna skötas av externa aktörer.

Malin Ekman Aldén vänder sig emot att det står i uppdraget till Arbetsförmedlingen att personer med funktionsnedsättning inte påverkas av omorganisationen.

-Jag tror att det blir tvärtom. Personer med funktionsnedsättning kommer att påverkas mycket, säger Malin Ekman Aldén.

Hon anser att Arbetsförmedlingen behöver reformeras, också för att bättre kunna stödja personer med funktionsnedsättning. De metoder som används nu skapades innan det blev så vanligt som i dag med tillfälliga anställningar.

-Systemet måste bli mer flexibelt för att kunna stödja personer med funktionsnedsättning på dagens arbetsmarknad med många tillfälliga anställningar, säger Malin Ekman Aldén.

Mer digitaliserad

Generaldirektören ser framför sig att Arbetsförmedlingen blir mer digitaliserad i och med nedskärningar i personalstyrkan.

-Många personer med funktionsnedsättning har svårt att hantera datorer. Många av dem har dessutom inte råd att skaffa dator. De får då ännu svårare att skaffa hjälp från Arbetsförmedlingen. Det är mycket olyckligt, säger Malin Ekman Aldén.

Björn Dickson/TT

Minskade anslag och färre anställda

Den 30 januari meddelade Arbetsförmedlingen att 4 500 anställda skulle varslas om uppsägning på grund av den kraftigt minskade budget som riksdagen hade beslutat om.

Arbetsförmedlingen hade då 13 500 anställda och 430 konsulter.

Tidigare meddelades att myndighetens förvaltningsanslag, där bland annat kostnader för personal ingår, för 2019 skulle minskas med 800 miljoner kronor, jämfört med summan för 2028.

I samband med budgetpropositionen för 2020 meddelade regeringen att neddragningen inte blir så stor som tidigare aviserats. Anslaget ska i stället minskas med 350 miljoner kronor för 2021 och med 150 miljoner kronor för 2022.

Källa: Arbetsförmedlingen

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut