Jättebalsamin. Pressbild: Sören Berg/Nobanis.
Jättebalsamin. Pressbild: Sören Berg/Nobanis.

Länsstyrelsen vill ha tips om växterna som tar över

Den här tiden på året växer det så det knakar i Västerbottens marker, men alla växter och blommor är inte lika välkomna. Nu vill länsstyrelsen få tips från allmänheten för att stoppa de invasiva arterna.

Invasiva arter är växter som kommit som trädgårdsväxter från andra länder, men som sprider sig i naturen och konkurrerar ut de inhemska växterna. Just nu är länsstyrelsen i Västerbotten extra intresserad av att få reda på var jättebalsamin, tromsöloka och jätteloka finns.

Se upp för växterna som hotar vår natur

Upptäckter av dessa arter, och andra som finns på EU:s lista, kan rapporteras in på den här hemsidan.

Lupinerna ska bekämpas – då kan det bli aktuellt i Västerbotten

– Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa var invasiva arter finns och hur de breder ut sig, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning, säger Malin König, ansvarig för arbetet med invasiva arter på Länsstyrelsen Västerbotten i ett pressmeddelande.

Jättebalsamin. Pressbild: Thomas Gorner/Nobanis.
Jättebalsamin. Pressbild: Thomas Gorner/Nobanis.

Jättebalsamin, som tagit sig hit från Himalaya och är en bra foderväxt för bin på grund av sin höga nektarinhalt, orsakar stor skada i miljön och ses som en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige.

Jätteloka. Pressbild: Ellinor Lindblad.
Jätteloka. Pressbild: Ellinor Lindblad.

Tromsöloka och jätteloka, som båda har vita flockblommor, är mycket lika varandra till utseendet och kan bli flera meter höga. Deras täta bestånd konkurrerar helt ut den naturliga växtligheten, något som påverkar insekter och andra djur. Rötterna producerar också ämnen som är giftiga för andra växter.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut