Ju äldre bostad, desto större risk för elbränder, fastslår Elsäkerhetsverket i sin granskning.
Ju äldre bostad, desto större risk för elbränder, fastslår Elsäkerhetsverket i sin granskning. Foto: Pontus Lundahl/TT

Dubbelt så stor risk för elbrand i gamla hus

Antal elrelaterade bränder ökar och det är i äldre hus det brinner mest.
Det är dubbelt så stor risk att det brinner i villor och radhus byggda före 1940 jämfört med dem som är byggda efter 1980, säger Magnus Karlsson vid Elsäkerhetsverket.

Varje år brinner 22 000 hushåll i Sverige. Räddningstjänsten rycker ut på 5 500 av bränderna och av dessa är 1 800 elrelaterade. Ju äldre bostad, desto större risk för elbränder, fastslår Elsäkerhetsverkets pågående granskning av elsäkerheten i Sveriges bostäder.

I granskningen har man tittat på statistik för räddningstjänstens insatser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Gamla installationer

Fokus för undersökningen har varit bränder i fasta elinstallationer och där sticker äldre bostäder ut, med vad Magnus Karlsson, elinspektör vid Elsäkerhetsverket, kallar "åldersrelaterade problem".

-Det vi kan anta är att dessa är för gamla och bör ses över. Det kan handla om glapp i kontakterna, överbelastningar på grund av nya produkter med hög effekt och isoleringar som faller av, säger han.

Det bästa sättet att skydda sig är enligt Magnus Karlsson att ta elen på allvar när man köper en gammal bostad.

-Du har ansvar för din egen elanläggning precis som att du har ansvar för att bromsarna i din bil fungerar, säger han.

Svårt bedöma själv

Men att göra en egen bedömning som lekman är svårt. Det generella rekommendationskravet är att anlita ett elföretag och göra en besiktning och tillståndskontroll.

-En jordfelsbrytare och en brandvarnare är ju självklara och förhållandevis billiga sätt att skydda sig initialt, säger Magnus Karlsson.

Elsäkerhetsverkets slutrapport om elsäkerheten i Sveriges bostäder presenteras nästa år.

Max Sommerstein/TT

Bränder i fasta elinstallationer ökar

TT

Den troligaste orsaken att bränder i fasta elinstallationer ökar är att de åldras snabbare än de byts ut, framför allt i äldre villor och radhus.

En annan faktor som påverkar är att användningen av de fasta elinstallationerna förändrats, med fler anslutna elektriska apparater, där många har mycket hög effekt.

Risken för att en brand startar i bristfälliga anläggningar ökar med belastningen. Därför är det också betydligt fler elbränder, nästan dubbelt så många, på vintern jämfört med sommaren.

Källa: Elsäkerhetsverket

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut