Foto: TT

Trots kritiken – går vidare med sänkningarna

Trafikverket går, trots omfattande kritik från bland annat Skellefteå kommun, vidare med planerna på att sänka hastigheten på flera vägsträckor i länet. Detta enligt ett skriftligt svar till de remissinstanser som tyckt till i frågan under hösten, skriver Västerbottens-Kuriren.

VK och Norran har vid flera tillfällen tidigare rapporterat om Trafikverkets planer på att sänka hastighetsbegränsningen på flera 90-sträckor i länet med tio kilometer i timmen. Vägar som berörs är bland annat E4, E12, 95 och 363.

Förslaget berör följande vägsträckor:

Väg E4 sträckor mellan Djäkneboda – Bygdeå samt Sikeå – Yttervik (Bureå).

Väg E12 mellan Holmsund, Obbola och Umeå.

Väg E45 sträckor söder respektive norr om Vilhelmina.

Väg 95 mellan Skellefteå och Boliden.

Väg 363 mellan Umeå och Tavelsjö.

Väg 364 mellan Hjoggböle och Tjärn, Skellefteå.

Väg 531 mellan Holmsund och Umeå.

Förslaget har varit ute på remiss under hösten och kritiken har inte låtit vänta på sig. Som VK tidigare berättat har såväl länsstyrelsen som Umeåregionens kommuner vänt sig mot planerna, bland annat med hänvisning till längre restider för boende utanför länets större orter och längre transporttider för näringslivet. Även Skellefteå kommun har opponerat sig mot förslaget.

Nu, i en skrivelse daterad den 3 oktober, har Trafikverket bemött kritiken som inkommit från remissinstanserna. I skrivelsen slås fast att myndigheten ämnar gå vidare med förslaget trots de många avstyrkandena.

Nollvisionen

”Trafikverket arbetar systematiskt med Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken”, inleder Trafikverket, som fortsätter med att konstatera att 2018 var ett katastrofalt år ur trafiksäkerhetssynpunkt.

”Regeringen har uttryckt att det är viktigt att fortsätta att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. [...] Det handlar om att rädda liv genom att skapa så säkra möten som möjligt”, skriver myndigheten.

Ombyggnationer sker i de mån resurser finns, menar Trafikverket, men på vägar där det ännu inte finns mittseparering behövs andra insatser, och det snarast.

Hänvisar till forskning

”Därför sänker vi hastighetsgränsen till 80 km/tim på vägar som saknar mittseparering. Det gäller för vägar med relativt mycket trafik, det vill säga 2 000 fordon per dygn eller mer utifrån en trafikuppräkning till år 2025”.

Angående tankegångarna bakom den föreslagna sänkningen har myndigheten detta att säga:

”Trafikverket arbetar utifrån forskning och fakta [...] Studier om krockvåld visar att 80 km/tim är den maximala hastigheten där två personbilar av hög säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser. Det är fakta som vi har att förhålla oss till”.

Tillfällig lösning

I de fall där det finns planer på att införa mötesseparering ses hastighetssänkningen som en tillfällig lösning innan mitträcken finns på plats, meddelar Trafikverket.

Vad gäller frågan om restider menar myndigheten att sådana överväganden inte får ske på bekostnad av trafiksäkerheten.

”Eftersom trafikflödet och mitträcke är avgörande faktorer för trafiksäkerheten så är det också de som ger den viktigaste informationen om vilken hastighetsgräns vägen bör ha. Forskningen visar också att risken för en mötesolycka ökar kraftigt längs vägar med 2000 fordon per dygn eller högre”.

”Samhällsekonomiskt”

Trafikverket har gjort en beräkning av vilka effekter sänkningen kan medföra utifrån de längsta vägsträckorna i förslaget.

”Samtliga kalkyler indikerar samhällsekonomisk lönsamhet utifrån gällande beräkningsförutsättningar”, konstaterar myndigheten.

”Samhällsekonomisk nytta av framförallt ökad trafiksäkerhet i kombination med lägre utsläpp av CO2 och minskade fordonskostnader överstiger samhällsekonomiska kostnader i form av ökad restid för last- och personbilar. Inget indikerar på att resultatet skulle vara annorlunda för de sträckor vi inte beräknat”.

Härnäst ska ärendet genomgå en juridisk granskning. Det formella beslutet väntas till i slutet av oktober.

”Katastrof”

Hans Lindberg (S), kommunalråd i Umeå, använder ordet katastrof när han kommenterar Trafikverkets försvar av sitt förslag. Hans Lindberg ser inte sänkt hastighet som lösningen på länets trafiksäkerhetsproblem.

–De måste istället vidta åtgärder som mitträcken, breddade vägar och differentierad hastigheter under dygnet. De måste börja investera i bättre vägar i länet. Jag tycker att det är beklagligt hur de behandlar Västerbotten, säger Hans Lindberg.

Anders Ågren (M), gruppledare för Moderaterna i Umeå och vice ordförande i kommunstyrelsen, har gått ut med ett pressmeddelande i vilket han beskriver beskedet som ”mycket olyckligt”.

– Vi har långa avstånd i Västerbotten, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet, menar han.

Joel Lindberg//Västerbottens-Kuriren

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut