Fler har omkommit i trafiken hittills i år.
Fler har omkommit i trafiken hittills i år. Foto: TT

Fler dör i trafiken – värst för bilister

Hittills har 2018 varit det dödligaste året i trafiken på många år och riksdagens mål om att halvera antalet döda till 2020 ser alltmer avlägset ut. Värst beskrivs säkerhetsläget för personbilar och lastbilar.

Sverige är ett av världens säkraste länder att köra bil i men varje år omkommer trots det flera hundra personer i trafiken och 2018 är inget undantag. Faktum är att dödsolyckorna ser ut att öka.

Under januari till oktober 2018 miste 252 personer livet i trafikolyckor. Siffran för samma period 2017 var 224 personer. För att nå målsättningen om att halvera antalet omkomna till 2020 får antalet döda nästa år inte överstiga 220, ett mål som verkar alltmer orealistiskt.

– Om det inte händer något stort, eller om vi inte gör några effektiva åtgärder, så går det inte att nå målet 2020 heller, säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Flest bilister omkommer

Vad som ligger bakom ökningen är för tidigt att säga eftersom Transportstyrelsen ännu inte hunnit analysera resultaten. En detaljerad analys kommer att göras i mars 2019.

Särskilt illa är säkerhetsläget för person- och lastbilar. Här har personer som mist livet i trafikolyckor ökat med 26 procent under årets första tio månader, jämfört med samma period 2017.

– Vi har inte haft en så hög siffra på sju år, säger Khabat Amin.

På bilisternas konsumentorganisation Motormännen är man oroad över utvecklingen.

– Det är tragiskt att vi inte håller de mål som vi har satt, säger Gunnel Cirverius, pressekreterare på Motormännen.

Antalet omkomna i trafiken 2018 (januari–oktober)

Bilförare: 114

Bilpassagerare: 38

Motorcyklister: 47

Mopedister: 8

Cyklister: 18

Gående: 16

Övriga: 11

Totalt: 252

Källa: Transportstyrelsen

Vanligaste olyckan

Den vanligaste dödsolyckan sker utanför tätbebyggt område och involverar bara ett fordon, en så kallad singelolycka. Både Khabat Amin på Transportstyrelsen och Gunnel Cirverius på Motormännen nämner samma åtgärder för att färre ska omkomma i trafiken: fler hastighetskontroller och mittseparerade vägar.

– Mittseparerar man vägar brukar dödsolyckorna minska med 80 procent. Det är en väsentlig förbättring och det borde göras i mycket högre utsträckning än vad man gör i dag, säger Gunnel Civerius.

Hon får medhåll av Åsa Forsman, trafiksäkerhetsforskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut.

– Det finns vissa saker som man har sett fungera bra. Två plus ett-vägar och andra mötesfria vägar, man bygger helt enkelt bort de allvarligaste mötesolyckorna. Det har visat sig vara väldigt effektivt, säger Åsa Forsman.

Sverige riskerar att missa målsättningen om att minska antalet döda i trafiken.
Sverige riskerar att missa målsättningen om att minska antalet döda i trafiken. Foto: Johan Nilsson/TT

"För lite pengar"

Enligt henne har många av de stora vägarna med mycket trafik redan byggts om och blivit säkrare. Kvar är lågtrafikerade vägar på landsbygden och det är också där som många av dödsolyckorna sker. Det arbetas systematiskt med att bygga om fler vägar men det blir till sist en resursfråga. Enligt Motormännen behövs det mer pengar.

– Vi är kritiska till att man lägger för lite pengar på vägunderhåll och förbättringar, säger Gunnel Civerius.

De senaste siffrorna från Transportstyrelsen är inte nattsvarta. Antalet omkomna i trafiken ökar inte i alla kategorier och gående och cyklister som omkommer har minskat. Hittills i år har 16 gående mist livet i trafiken, den lägsta noteringen i statistiken sedan 2006. För cyklister är siffran 18, den lägsta sedan 2013.

Riksdagens nollvision

Nollvisionen beslutades av riksdagen år 1997. Den är en vision om en vägtrafik där ingen människa dödas eller skadas allvarligt, men också en strategi för hur Sverige ska uppnå säker vägtrafik.

Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel från 2007 till 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i vägtrafikolyckor 2020.

Även på EU-nivå tillämpas etappmål för att driva på trafiksäkerhetsarbetet. Nuvarande etappmål är att antalet dödade ska halveras mellan 2010 och 2020. En sådan reduktion skulle i Sverige motsvara max 133 dödade.

Källa: Trafikverket

Anmäl till Pressombudsmannen Skriv ut