18-årig inlandsbo döms för sex fall av våldtäkt: Tingsrättens besked - straffrabatt på flera år

Notera att denna artikel är från förra året.
Den unge mannen har gjort sig skyldig till sex fall av våldtäkt, varav fyra bedöms som våldtäkt mot barn. Det anser Skellefteå tingsrätt. Nu döms 18-åringen till två års fängelse, vilket innebär en kraftig straffrabatt på grund av hans låga ålder.

18-åring från Västerbottens inland stod veckan före jul inför rätta vid tingsrätten i Skellefteå för sex fall av våldtäkt, varav fyra rubriceras som våldtäkt mot barn. Målsäganden var fem unga flickor (två misstänkta brott hade riktats mot samma flicka).

Den unge mannen häktades vid Skellefteå tingsrätt den 10 november. Då hade han, enligt polisutredningen, begått våldtäktsbrott så sent som under hösten 2017 samt den 15 oktober. De övriga misstankarna som gäller våldtäkt handlar om händelser under 2015 och 2016.

Tre dagar lång förhandling

Rättegången pågick under tre dagar och förutom förhör med 18-åringen och de unga flickorna hördes flera vittnen.

Advokat Martin Wulkan förklarade under de delar då förhandlingen var offentlig att hans klient förnekade de brott, att denne medgav sexuellt umgänge men att det inte funnits ”något brottsligt uppsåt i förhållande till målsägandens ålder”.

Hänvisade till ansvarsfrihet

Martin Wulkan hänvisade även till en lagparagraf om ansvarsfrihet ifall ”gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt”.

När rättegången avslutades den 20 december meddelade Skellefteå tingsrätt att 18-åringen skulle kvarbli i häktet i väntan på domen, vilket var en indikation på att den unge mannen skulle dömas för åtminstone delar av den misstänkta brottsligheten.

Döms för samtliga åtalspunkter

På onsdagen meddelades domen, 18-åringen döms för samtliga åtalspunkter: sex fall av våldtäkt varav fyra bedöms som våldtäkt mot barn.

Han döms också för två fall av övergrepp i rättssak, där han hotat en av flickorna vid två tillfällen med koppling till en anmälan till polisen.

Påföljden blev fängelse i två år. Vid rättegången menade åklagare Andreas Nyberg att påföljden skulle bli fängelse i två år och sex månader, där åklagaren hade beaktat en kraftig straffrabatt på grund av den åtalades låga ålder.

Rätten beaktar hans ålder

Ur domen:

”Han har varit 15, 16 och 18 år vid gärningarna. Hans låga ålder ska beaktas när det samlade straffmätningsvärdet fastställs. Tingsrätten anser att det samlade straffmätningsvärdet efter det beaktandet uppgår till fängelse motsvarande två år.”

Det innebär att det – om en person som varit minst 21 år dömts för motsvarande brottslighet – hade blivit ett avsevärt längre fängelsestraff.

Omfattande skadestånd

18-åringen ska också betala skadestånd på sammanlagt drygt 600 000 kronor till de fem unga flickorna.

Vid rättegången låg det sammanlagda skadeståndskravet på nästan 700 000 kronor.

18-åring misstänks för sex våldtäkter: Ett av brottsoffren skrev i sin dagbok efter övergreppet
Barnvåldtäkterna: ”Skolsköterskan tog den unga flickans signaler på allvar”
Barnvåldtäkterna – åtalad 18-åring kvar i häkte inför domen: Avsevärd straffrabatt – åklagarens besked
Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut