kommunalt

Beslut och analyser kring NIU ifrågasätts

Centerpartiet ifrågasätter via en interpellation bland annat huruvida den alpina gymnasielinjen startats upp, trots att inget politiskt beslut har fattats. Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarade frågorna vid senaste fullmäktige.

Vid fullmäktiges senaste sammanträde ställdes en interpellation från Centerpartiets Bjarne Hald till barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Taimi (S). Anledningen till interpellationen är enligt inledningen på skrivelsen att det i lokalmedia och på sociala medier har redovisats att ”det nu är klart” med en alpin linje vid Sandbackaskolan. Hald (C) undrar när och av vem detta beslut har tagits, samt flera frågeställningar kring eventuella konsekvenser och risker som utbildningen kan innebära.

Taimi (S) menar att utbildningen inte har startats, det är bara förberedelser som pågår och att beslut ska tas vid nästa nämndsammanträde.

– Beräkningar och ekonomiska konsekvenser för andra kommunala förvaltningar och verksamheter i kommunen är i viss mån gjorda. Arvidsjaurhem kan komma att få en del av sina lägenheter uthyrda, säger hon inledningsvis.

– För kultur- och fritids, samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och stödfunktionen ser vi inte någon anledning att spekulera ekonomiska konsekvenser annat än konstatera att det inte kommer att bli en belastning för dessa förvaltningar.

Hald (C) tackar för svaret, men menar att det inte är mycket till svar.

– Det är intressant att ordföranden står här och säger att det finns inget beslut om igångsättningstillstånd. Man har ju faktiskt startat. Nästa helg ska det vara introduktion av verksamheten, trots att det inte finns beslut om att den ska börja. I min värld var det inte mycket till konsekvensanalys. Det är klart att man kan spekulera i hur mycket lägenheter A-hem hyr ut men det har ingen påverkan på buns budget, inte en enda krona. Det hade varit mer intressant att veta vad som händer om man inte får det antal elever man har tänkt sig. Vad händer då? Men det konstaterades att det blir ingen större kostnad för någon annan förvaltning. Vi ska investera sex miljoner i en ny snökanonanläggning på Prästberget. Det ger ingen ökad kostnad?

I ungefär en kvart debatterades interpellationen. Jens Eliasson (L), vice ordförande i nämnden poängterar bland annat att det varit ett måste att marknadsföra utbildningen nu, eftersom ansökning till skidgymnasium görs 1 oktober till 1 november, för att börja året därpå.

Fakta

Detta har hänt

Politiken i Arvidsjaur är enig kring att en alpin gymnasielinje kan vara till stor nytta. Sedan förra våren har undersökningar och förberedelser gjorts, och en tränare har visstidsanställts. Kommunen har även köpt marken på Prästberget av Sveaskog.

Under hösten har det dock verkat osäkert huruvida finansieringen håller. Detta då det i ett äskande om pengar till kommunstyrelsen bl a stått ”om ingen kostnadstäckning kan ges snarast kan inte processen gå vidare utan behöver avbrytas”.

Kort efter att Nyheter i Norr skrivit en artikel kring den oklara finansieringen skriver nämndens ordförande och vice ordförande en insändare där det bland annat står att ”processen för att starta ett nationellt skidgymnasium i Arvidsjaur är påbörjad och första årskullen startar höstterminen 2019”.

24 oktober följer Nyheter i Norr upp hur det ser ut med finansieringen av den alpina linjen, men får inga svar från nämnden, då ordförande Kristina Taimi (S) meddelar att hon ej gör telefonintervjuer. Vice ordföranden Jens Eliasson (L) hänvisar till Taimi (S) och frågorna kring ekonomin förblir obesvarade i artikeln.

Dagen efter, 25 oktober, skickar Taimi (S) och Eliasson (L) ut ett pressmeddelande där det bland står att finansieringen är löst, att ”utbildningen är uppstartad och fortsätter som planerat med de första eleverna hösten 2019”. Pressmeddelandet skickades dock inte till Nyheter i Norr, som bevakar kommunen för Piteå-Tidningen och Norran, utan bara till deras redaktioner. När Nyheter i Norr frågar Taimi (S) om detta svarar hon att det diskuterades i utskottet, där de beslutade att pressmeddelandet inte skulle skickas till Nyheter i Norr. Varför kan hon inte svara på, men tycker inte det är konstigt.

Drygt en månad senare säger Taimi (S) till fullmäktiges ledamöter att utbildningen inte är uppstartad, och att inriktningsbeslutet ska tas vid nästa nämndssammanträde. När Nyheter i Norr frågar Taimi (S) efter kf kring att de tidigare sagt att utbildningen är uppstartad, menar hon att det är en definitionsfråga eftersom det inte finns några elever ännu. På frågor kring det äskande som gjordes, där det stod att processen skulle avbrytas om inte nämnden tilldelas mer pengar, menar ordföranden att ”det är så man säger”.

Redan i oktober skickade bun ut ett pressmeddelande, dagen efter att Nyheter i Norr publicerat en artikel om gymnasiet. I utskicket står att ”Utbildningen är uppstartad och fortsätter som planerat med de första eleverna hösten 2019.

Fakta

Detta har häntPolitiken i Arvidsjaur är enig kring att en alpin gymnasielinje kan vara till stor nytta. Sedan förra våren har undersökningar och förberedelser gjorts, och en tränare har visstidsanställts. Kommunen har även köpt marken på Prästberget av Sveaskog.Under hösten har det dock verkat osäkert huruvida finansieringen håller. Detta då det i ett äskande om pengar till kommunstyrelsen bl a stått ”om ingen kostnadstäckning kan ges snarast kan inte processen gå vidare utan behöver avbrytas”.Kort efter att Nyheter i Norr skrivit en artikel kring den oklara finansieringen skriver nämndens ordförande och vice ordförande en insändare där det bland annat står att ”processen för att starta ett nationellt skidgymnasium i Arvidsjaur är påbörjad och första årskullen startar höstterminen 2019”.24 oktober följer Nyheter i Norr upp hur det ser ut med finansieringen av den alpina linjen, men får inga svar från nämnden, då ordförande Kristina Taimi (S) meddelar att hon ej gör telefonintervjuer. Vice ordföranden Jens Eliasson (L) hänvisar till Taimi (S) och frågorna kring ekonomin förblir obesvarade i artikeln.Dagen efter, 25 oktober, skickar Taimi (S) och Eliasson (L) ut ett pressmeddelande där det bland står att finansieringen är löst, att ”utbildningen är uppstartad och fortsätter som planerat med de första eleverna hösten 2019”. Pressmeddelandet skickades dock inte till Nyheter i Norr, som bevakar kommunen för Piteå-Tidningen och Norran, utan bara till deras redaktioner. När Nyheter i Norr frågar Taimi (S) om detta svarar hon att det diskuterades i utskottet, där de beslutade att pressmeddelandet inte skulle skickas till Nyheter i Norr. Varför kan hon inte svara på, men tycker inte det är konstigt.Drygt en månad senare säger Taimi (S) till fullmäktiges ledamöter att utbildningen inte är uppstartad, och att inriktningsbeslutet ska tas vid nästa nämndssammanträde. När Nyheter i Norr frågar Taimi (S) efter kf kring att de tidigare sagt att utbildningen är uppstartad, menar hon att det är en definitionsfråga eftersom det inte finns några elever ännu. På frågor kring det äskande som gjordes, där det stod att processen skulle avbrytas om inte nämnden tilldelas mer pengar, menar ordföranden att ”det är så man säger”.Redan i oktober skickade bun ut ett pressmeddelande, dagen efter att Nyheter i Norr publicerat en artikel om gymnasiet. I utskicket står att ”Utbildningen är uppstartad och fortsätter som planerat med de första eleverna hösten 2019.

Anmäl till Pressombudsmannen Skriv ut