Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Norr- och Västerbotten

– Om arbetsgivarna vill rekrytera behöver de titta på utrikesfödda i större utsträckning då de utbildade yrkeskompetenser man vill rekrytera redan har jobb, säger Agneta Tjernström Lustig
– Om arbetsgivarna vill rekrytera behöver de titta på utrikesfödda i större utsträckning då de utbildade yrkeskompetenser man vill rekrytera redan har jobb, säger Agneta Tjernström Lustig Foto: Lars Westerlund
Arbetslösheten fortsätter att minska både i Norr- och Västerbotten. I Västerbottens län är arbetslösheten på 5,6 procent den näst lägsta i landet och Norrbotten är trea med 5,7 procent. Bara Gotland är bättre. Där ligger arbetslösheten på 4,7 procent. I riket ligger arbetslösheten på 6,9 procent.

I slutet av augusti var 7 400 personer i Västerbotten arbetslösa, en minskning med drygt 300 sedan augusti förra året när arbetslösheten låg på 5,9 procent. Samtidigt har arbetsgivarna stora rekryteringsbehov.

Arbetslösheten är betydligt högre bland utomeuropeiskt födda där saknar drygt 20 procent arbete. Bland svenskfödda är det inte ens 4 procent som är utan arbete.

– Om arbetsgivarna vill rekrytera behöver de titta på utrikesfödda i större utsträckning då de utbildade yrkeskompetenser man vill rekrytera redan har jobb. De måste rekrytera den arbetskraft som är tillgänglig. Och för Arbetsförmedlingen gäller att fortsätta arbetet med att rusta de grupper som inte är direkt matchningsbara för de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Agneta Tjernström Lustig, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Västerbotten i ett pressmeddelande.

I augusti var 7 145 personer inskrivna som arbetslösa i Norrbotten. Det motsvarar 5,7 procent vilket kan jämföras med 6,3 procent i augusti förra året.

– De positiva siffrorna kan till största delen förklaras med stora ersättningsrekryteringar i samband med pågående generationsskifte och en stark tillväxt, berättar Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen i Norrbotten.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut