Foto: Jeanette Lövgren

Anställda i offentlig sektor - bara hälften vågar tipsa om missförhållanden

Hälften av de anställda i offentlig sektor är tveksamma eller rädda för att vända sig till medier - även om det förekommer allvarliga missförhållanden. Det visar en stor enkät som gjorts i Västerbotten.

Beställare av undersökningen var Norran, Västerbottens-Kuriren, Sveriges Radio Västerbotten, Västerbottens Folkblad och Sveriges Television Västerbotten.

303 personer intervjuades varav 100 är bosatta inom Skellefteå kommun.

Kritisera offentligt

Resultatet av enkäten var både bra och dåligt, sett ur det allmännas synvinkel.

51 procent säger att de skulle våga kritisera sin arbetsgivare/arbetsplats offentligt. Alltså drygt hälften. Med offentligt menas då att man sprider kritiken i sociala medier, till vänner eller till medier.

Däremot säger 26 procent att de inte vågar, alltså en fjärdedel.

Resten, 21 procent, säger att de är osäkra och inte vet.

Norrans nyhetschef: ”Reportrarna märker en rädsla, att många inte vågar prata med journalister”
Personal talar ut: Så vågar folk kritisera på våra jobb

Anses osjysst

Bland de som inte vågar kritisera öppet säger de flesta att det är osjysst och inte passande. De tycker att man ska kritisera internt. Många har kopplat frågan till sociala medier, och någon skriver att det är olämpligt att ”babbla på sociala medier” .

13 personer sade att det är oro för konsekvenser som gör att man inte kritiserar utåt.

En person säger att hen har blivit bestraffad. Det var en person som hade tipsat om säkerhetsbrister i sjukvården till ivo. För detta ska personen ha blivit mycket kritiserad av sin arbetsgivare.

Tipsa till medier

Ännu en fråga var om anställda vågar gå specifikt till medier om det råder allvarliga missförhållanden.

Då minskar antalet modiga som svarar ja till 46 procent, medan antalet som svarar nej ökar till 29 procent.

Andelen osäkra är ungefär lika, 22 procent.

Det anses alltså mer farligt att gå till medier än att prata runt i bekantskapskretsen, trots att det egentligen borde vara tvärt om. Skyddet mot efterforskning och repressalier som finns i grundlagen handlar nämligen om uppgifter som är tänkta att publiceras, alltså att man går till just medier.

Att prata vitt och brett är ur den aspekten något som en arbetsgivare hellre skulle kunna slå ner på.

Hög tid att prata om tystnaden
Lars Eriksson: Bryt tystnaden – låt din röst bli hörd

Hellre till facket

Bland de som inte vågar gå till media var vanligaste argumentet att man bör lösa frågor internt. Rätt många nämner facket, och tycker man går dit i andra hand när det inte hjälper att prata med chefen.

Sju personer sade att de är för blyga, vill vara anonyma och inte göra något väsen runt sig. Där är det värt att tillägga att man bara för att man tipsar ett mediebolag inte behöver medverka själv.

En person säger att hen har en kollega som hade gått till medier och denne hade fått sparken för det.

Män är modigare

Är det då någon skillnad mellan kvinnor och män? Ja, det är högre andel män som svarar att de vågar kritisera öppet och att gå till medier.

När det gäller ålder så är de yngsta (under 29 år) modigare när det gäller att kritisera i allmänhet medan de är mest räddhågsna när det gäller att tipsa medier.

De som är äldst (över 50 år) är modigast när det gäller att tipsa medier.

De kommunanställdas svar

31 procent av de som jobbar i Skellefteå kommun vågar inte vända sig till medier. Det framkom i undersökningen.

I mediernas stora enkät svarade 68 personer som arbetar åt Skellefteå kommun.

Här är deras svar jämfört med alla svarande:

1) Om det råder allvarliga missförhållanden skulle du då våga kritisera dina arbetsgivare offentligt:

Skellefteå kommun: 47 procent ja, 28 procent nej, 22 procent vet ej, 3 procent avstår från att svara.

Alla: 51 procent ja, 26 procent nej, 21 procent vet ej, 2 procent svarar ej.

Slutsats: De som jobbar i kommunen är något mer försiktiga än snittet.

2) Om det råder allvarliga förhållanden, skulle du då våga vända dig till medier?

Skellefteå kommun: 48 procent ja, 31 procent nej, 17 procent vet ej, 4 procent avstår från att svara.

Alla: 46 procent ja, 29 procent nej, 22 procent vet ej, 3 procent avstår från att svara.

Slutsats: De som jobbar i kommunen är mera säkra i sina svar. Det är både fler ja och fler nej.

Så här såg det ut bland en del av de andra mediernas publiceringar under måndagen:

Västerbottens-Kuriren:”Ingen vill ju vara i VK”

Folkbladet:”Många är rädda för repressalier”

SVT Västerbotten:”Kommunanställda rädda att ens ha en åsikt”

SR Västerbotten:Ambulanspersonalen kände sig tystade av chefen


Undersökningen

Den gjordes på telefon av undersökningsföretaget Ipsos.

Det gjordes ett slumpmässigt urval av personer som är över 18 år och bosatta i Västerbottens län.

Intervjuerna inleddes med frågan om var personen jobbar. Endast de som arbetar åt kommuner, kommunala bolag, Region Västerbotten (tidigare landstinget) och staten ombads att medverka.

303 personer intervjuades, varav 181 arbetar i kommuner eller kommunala bolag, 55 i Region Västerbotten (före detta landstinget) och 67 åt staten eller statliga bolag.

Av de svarande är 103 bosatta i Umeå kommun, 100 i Skellefteå kommun och 100 i övriga kommuner.

Det var 212 kvinnor och 91 män som medverkade, vilket i stora drag motsvarar fördelningen bland offentligt anställda i länet.

Av de svarande arbetar 68 personer åt Skellefteå kommun.

Intervjuerna gjordes 1-15 april 2019.

  1. Meddelarskyddet är en hygienfråga

  2. Personalchefen vill rusta cheferna bättre

  3. Möten efter initiativ på Facebook för kommunanställda

  4. Skapade Facebookgrupp för att dela erfarenheter

  5. Tystnaden som är talande

  6. Politiker vill ha fler åtgärder mot tystnadskultur

  7. Insändare: Tystnaden – dags att granska de privata välfärdsföretagen

  8. Upp till bevis för arbetsgivarna

  9. Insändare: Tystnaden – ”Ingen som vill ha kvar sitt jobb vågar yppa något kritiskt”

  10. #Tystnaden har skapat debatt på arbetsplatserna: ”Den här granskningen gör oss bättre”

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Aktuell artikel (1 av 1)
Anställda i offentlig sektor - bara hälften vågar tipsa om missförhållanden