Avgående ordförande Ulla Berglund-Sehlstedt , som på egen begäran valt att bli styrelsemedlem. Hon ersattes av Roger Andersson till höger.
Avgående ordförande Ulla Berglund-Sehlstedt , som på egen begäran valt att bli styrelsemedlem. Hon ersattes av Roger Andersson till höger. Foto: Bo Fuhrman

Villaägarna har haft årsmöte

Ett 30-tal medlemmar mötte upp när Villaägarna hade sitt årsmöte för 2019.

I verksamhetsplanen för Villaägarna ingår en strävan att på ett allsidigt sätt verka för ett trivsamt, tryggt och ekonomiskt hållbart boende, genom att på olika sätt förmedla kunskap kring de frågor som berör villaägare. En sådan viktig fråga är kostnader och skatter på elmarknaden.

Olle Kristensson förbundsdirektör vid Villaägarna berättade om vad man gjort centralt för att påverka nätavgifterna inom Elenergimarknaden, vilket kommer att innebära att det blir ett tak för hur mycket elleverantörer i framtiden kommer att kunna ta ut i nätavgifter.

En annan viktig fråga är de åtgärder man som villaägare kan göra för att förhindra inbrott. Här kan Polismyndigheten medverka vid en upp start av ”Grannsamverkan”. Villaområdet får som bevis där av också en skylt där det framgår att området har Grannsamverkan för att förhindra brott.

Under årsmötet medverkade också Peter Lindström, vd och talesperson vid Skellefteälvens Vattenreglerings Företag som berättade om deras arbete att samordna och sköta vattenhushållningen i Skellefteälven.

SVF är ett företag som tillvaratar ägarnas och samhällets intressen inom vattenreglering och arbetar bland annat med skadeförebyggande åtgärder enligt vattendomar och avtal, som till exempel strandrensningar, erosionsskydd, vägar, renstängsel, spegeldammar och fiskutsättning. Andra viktiga arbetsområden är dammsäkerhetsfrågor, flödesdimensioneringsberäkningar, flodvågsberäkningar och samordnad beredskapsplanering. Även Eva Olsson, Regionchef för Villaägarna Region Norr och Region XYZ, medverkade och informerade om intresseorganisationen Villaägarnas arbete.

Vid årsmötesförhandlingarna avhandlades kommande periods styrelse och funktionärer. Efter fyra år som styrelseordförande lämnade Ulla Berglund–Sehlstedt över klubban till den nyvalde ordföranden Roger Andersson. I styrelsen ingår förutom ovan nämnda även Mona Keinström Öström, Anna-Lena Andersson, Owe Forslund, och Sofia Ungh.

Revisorer för föreningen är Jan-Erik Jonsson och Monica Tjärngren.

Föreningen ”Villaägarna Skellefteå” är en mycket aktiv förening med cirka 2 000 medlemmar, som har många sammankomster med information, medlemsdagar och utflykter.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut