Seminarium om ny teknik lockade äldre

PRO Västerbottens län genomförde i Lycksele ett seminarium om Välfärdsteknik - Hot eller möjlighet. Jon Fällström IKT-pedagog, Umeå stadsbibliotek, redogjorde för hur tekniken kan göra det lättare för oss att ta del av kulturen och hur vi kan motverka utanförskap som ny teknik kan medföra. En studie som Jon Fällström gjorde visar att äldre känner rädsla för tekniken - tycker det är pinsamt att fråga - vill inte vara till besvär samt känner sig utelämnad i tekniken.

PRO:are lyssnade intresserat på föredragen. Foto: Britt Jonsson
PRO:are lyssnade intresserat på föredragen. Foto: Britt Jonsson

Med nytta och nöje kan man skapa intresse för IT-teknik visar också studien. Man kan låna e-böcker och ljudböcker samt hur man enkelt kan komma åt en tidningsdatabas med många tidningar och tidskrifter. Man kan även ta del av musiktjänst berättade Jon Fällström som avslutade sitt anförande med att visa Youtube – en webbplats med videoklipp där man kan hitta allt av intresse.

E-hälsa och vård på distans i Västerbotten föredrog Thomas Molèn strateg på Regionen Västerbotten via videolänk. Norrlands universitetssjukhus ansvarar för högspecialiserad vård i hela norra regionen. Vårdguidens e-tjänster 1177 ser olika ut på olika hälsocentraler. Kostnader för sjukresor från hemadress till Nus är stor. Virtuellt hälsorum i Slussfors, där finns videokommunikation med hälsocentral/sjukhus, egenmätning, såromläggning, blodprov, kontakt med andra samhällsfunktioner. Pilot Digitala vårdmöten som Hälsocentral, Barnhälsovård, Ungdomsmottagning och Sjukhusverksamhet som startade 2017 fick man också ta del av. Region Västerbottens strategi är att erbjuda digitala vårdmöten i egen regi – inte genom privata vårdaktörer.

Seminariet avslutades med att Grete Vesteraas, administrativ chef, berättade om det praktiska arbetet med välfärdsteknik i kommunen. RUM i Lycksele, där kan de som har funderingar kring smarta mobiler, surfplattor, appar och e-tjänster få kostnadsfri vägledning i digitala frågor. Detta forum besökte fler än 500 personer mellan 20 mars till 20 december 2018 och fördelningen på besökarna var övervägande kvinnor. Minabibliotek.se är ett av kommunernas samarbete i länet när det gäller IT tekniken. Grete Vesteraas uppmanade oss att långa lösenord är nödvändigt om man vill vara säkra när det gäller data på internet.

Britt Jonsson

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut