André föreläste om utanförskap

Kommunal Västerbottens sektion Landstinget har haft årsmöte på Folkets Park i Skellefteå. Avdelningens ordförande Håkan Nilsson var mötesordförande och Patrik Enkvist valdes som ny ordförande i sektionen. Avgående ledamöter avtackades och Carina Axelsson vann den årliga utlottningen av en stugvecka i Tärnaby.

Sektionen har medlemmar i hela länet och deltagare från både kust och inland deltog i arrangemanget som började med gemensam lunch.

Deltagarna fick också ta del av en mycket intressant och inspirerande föreläsning som hölls av André Bengtsson från ABF Norr. Föreläsningen handlade om utanförskap och att personer som känner sig utanför eller är missnöjda över förhållanden i samhället, många gånger väljer att söka sig till extrema grupper för att uttrycka sitt missnöje. Föreläsningen inbjöd också till eftertanke, bland annat när det gäller vårt eget agerande inför rasism och att våga stå för våra åsikter.

Elinor Mörtzell

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut