Allsång på IOGT med Guldkornen

Tisdag den 2 april hade SKPF:s sångkör ”Guldkornen” inbjudit till allsång på IOGT-lokalen. I annonsen hade vi uppmanat att ”ta med sångglädje” - och publiken levde verkligen upp till den önskan, uppslutningen var över förväntan stor.

Guldkornen bjöd in till allsång.
Guldkornen bjöd in till allsång.

Sånger som ”De ska va gamla låtar”, ”Anders och Britta”, ”Låt hjärtat va me”, ”Evert”, men även En hyllning till ”Burträskmannen”. Publiken fick också önska sånger från vårt allsångshäfte.

Efter halvtid fanns kaffe med dopp att tillgå, och brödfaten tömdes fort. Efter kaffestunden fortsatte man att tralla och sjunga, och publiken önskade att man återkommer med fler allsångstillfällen. Guldkornen avslutade med Åke som solist, med sången ” Ett tack till allihopen”. En mycket lyckad allsångsdag.

Monika Nilsson

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut