Åke berättade om sin nya bok ”Panorama”

Notera att denna artikel är från förra året.

Bastuträsks PRO har haft årsmöte.

Den aktiva PRO föreningen i Bastuträsk samlade ett 30-tal personer till årsmötet. Lennart Sjölund, ordförande hälsade välkomna och sedan presenterade Hans-Olov Eriksson verksamhetsberättelsen.

Året har varit livligt med cirklar, resor, gemensam mat på värdshuset en gång i månaden och diverse trevliga träffar. Ekonomin har varit god och verksamheten kunde godkännas.

I styrelsen invaldes Elly Södermark som ny och ersättare för henne Carola Holmkvist, revisorerna omvaldes och ny ersättare blev Lilly Karlsson. Omval på alla övriga platser och ordförande är Lennart Sjölund, kassör Hans-Olov Eriksson och sekreterare Birgitta Lundmark.

Åke Lundgren, Malå var kvällens gäst. Han berättade om nya boken Panorama och visade bilder, ett uppskattat besök. Självklart blev det också ett gott fika att avsluta kvällen med samt dragning i lotterier.

Barbro Larsson

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut
Jobb+ logo