Veronica Dahlgren

Veronica Dahlgren, Kåge, har avlagt specialistsjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut