Vanessa Holmgren

Vanessa Holmgren, Uppsala, tidigare Skellefteå, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Uppsala universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut