Tobias Lindfors

Tobias Lindfors, Skellefteå, har avlagt civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet.


Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut