Stefan Birko

Stefan Birko, Skellefteå, har avlagt filosofie magisterexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut