Stefan Birko

Stefan Birko, Skellefteå, har avlagt filosofie magisterexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut