Sofia Öhman

Sofia Öhman, Skellefteå, har avlagt civilekonomexamen vid Luleå Tekniska universitet.


Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut