Simon Lindberg

Simon Lindberg, Skellefteå, har avlagt civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut