Simon Hellgren

Simon Hellgren, Luleå, tidigare Ursviken, har avlagt civilingenjörsexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut