Sandra Sundström

Sandra Sundström, Kåge, har avlagt ekonomie kandidatexamen, ekonomie magisterexamen och civilekonomexamen vid Umeå universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut