Saleh Kanani

Saleh Kanani, Skellefteå, har avlagt filosofie masterexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut