Robert Stenberg

Robert Stenberg, Skellefteå, har avlagt förskollärarexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut