Rasmus Strandgren

Rasmus Strandgren, Skellefteå, har avlagt högskoleingenjörsexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut