Petter Gustafsson

Petter Gustafsson, Skellefteå, har avlagt ekonomie kandidatexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Mediaombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut