Peter Gustafsson

Peter Gustafsson, Skellefteå, har avlagt ekonomie masterexamen vid Umeå universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut