Pernilla Lindmark

Pernilla Lindmark, Byske, har avlagt filosofie kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut