Per Boström

Per Boström, Skellefteå, har avlagt yrkesteknisk högskoleexamen vid Luleå tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut