Nina Bergkvist

Nina Bergkvist, Kåge, har avlagt arbetsterapeutexamen och filosofie kandidatexamen vid Luleå Tekniska universitet.

Anmäl till Pressombudsmannen Rätta artikeln Skriv ut